Een neergeschoten vliegtuig langs rijksweg 13 tussen Delft en Rotterdam.
Een neergeschoten vliegtuig langs rijksweg 13 tussen Delft en Rotterdam. (Foto: Marit Nikerk)
terug in de tijd

In mei 1940 veranderde het dagelijkse leven

Vrijdagmorgen 10 mei was het heel vroeg in de straat erg druk toen er geroepen werd dat de Duitsers ons land waren binnen gevallen. Vliegtuigen kwamen laag over en lieten parachutisten neer op o.a. de Grebbenberg, Moerdijkbrug en Ypenburg. Dit was heel verrassend, want er was altijd gedacht dat de troepen over land zouden komen. Delft en de regio waren het toneel van hevige gevechten, de vijand probeerde zo snel mogelijk Ypenburg te bezetten, dat lukte door de felle tegenstand niet.

Delft - Mijn vader kwam uit de nachtdienst en vertelde dat op het station Duitse soldaten gearresteerd waren die uit de lucht kwamen vallen en gelijk weggevoerd werden. Wij gingen richting Wilhelminapark waar ook veel mensen op straat waren die met grote ogen naar vliegtuigen keken. Je zag de piloot zitten, die hun mensen op Ypenburg hadden neer gelaten. Een Duitse piloot probeerde het Kruithuis, waar Nederlandse soldaten waren gelegerd, te bombarderen, maar werd uit de lucht geschoten en vloog brandend over de stad, de bommen kwamen in de vijver terecht. De radio stond de hele dag aan, er werd gezegd dat we moesten luisteren naar de bekende stemmen omdat de Duitsers ook probeerde de radio in handen te krijgen.

De TH compagnie heeft een behoorlijk aandeel geleverd in de strijd om Delft. De compagnie is opgericht in de herfst van 1939 en bestond uit ongeveer tweehonderd jongemannen. Zij allen studeerden in Delft en waren onder de wapenen geroepen: zij werden ingedeeld bij de genietroepen omdat zij techniek studeerden. Daar het legerbelang eiste dat zij hun studie zouden voortzetten aangezien anders de school voor reserveofficieren in moeilijkheden zou geraken, werd hen de gelegenheid geboden hun studie voort te zetten in militair verband. Zij hebben goed werk maar ook vele offers geleverd. Hoe we die dagen zijn doorgekomen is moeilijk te vertellen, je moet het meegemaakt hebben. Wat wisten wij als kinderen van elf jaar wat ons te wachten stond? We waren vrij van school maar er heerste een onzichtbare onrust. U moet dit verhaal zien door de ogen van een jongen die al die jaren geen problemen had gekend en nu iets groots ging meemaken.

Volgend week deel vier.

Meer berichten