Duitse parachutisten bij vliegveld Ypenburg.
Duitse parachutisten bij vliegveld Ypenburg. (Foto: )
terug in de tijd

De laatste dagen van 'onze' oorlog - deel vijf

De eerste vier dagen waren verontrustend, we wisten echt niet waar we aan toe waren. De Tweede Pinksterdag, maandag 13 mei, was een warme dag geweest waar iedereen aan de radio gekluisterd was. Op vliegveld Ypenburg werd nog hard gevochten, de parachutisten, die in de lucht niet waren doodgeschoten, werden op de grond gevangen genomen. Thuis zaten we gespannen bij elkaar en wisten niet wat de morgen zou brengen.

Delft - Het was dinsdag 14 mei toen we hoorden dat de Duitsers de Moerdijkbrug waren overgestoken, we kregen toch het vermoeden dat we het niet lang meer zouden volhouden. De Delftsche Courant bevestigde onze vermoedens (Koninklijke Familie en Regering naar Engeland vertrokken).
Proclamatie: Aan alle Nederlanders: De Regering heeft zich naar elders begeven om zich onder de tegenwoordige omstandigheden volle vrijheid van handelen te verzekeren. Ik doe in dezen moeilijken tijd een beroep op U allen om de eensgezindheid te bewaren, nodig voor de rust en orde achter het front en van discipline en vastberadenheid in het front. De generaal, opperbevelhebber van Land en Zeemacht, belast met het militair gezag in het in staat van beleg gebied H.G. Winkelman. In de Noordelijke provinciën heeft de vijand zich vastgezet. Een poging om de Afsluitdijk te forceren is tot nu toe verijdeld. Het noordelijk deel van Rotterdam is vast in onze handen. De strijd is zwaar, hij is echter waard gestreden te worden, omdat het gaat om ons zelfstandig volksbestaan, dat wij eeuwen geleden onder leiding van Oranje hebben veroverd. Leve H.M. de Koningin! Leve het Vaderland!
Woensdag 15 mei 1940: Nederland staakt den strijd. Rotterdam werd gebombardeerd, andere grote centra werden bedreigd, ons land onder Duitse bezetting. Ook bij ons werd de stad door de Duitsers bezet, vliegtuigen vlogen laag over, de Nederlanders moesten op de grond blijven.
De reactie in Delft, de burgemeester spreekt: In Delft is, evenals elders, het bericht van het beëindigen der vijandelijkheden met Duitsland kalm opgenomen. Demonstraties van enig belang kwamen niet voor, wel verwekte het onrust en verwarring dat (wat ook in andere plaatsen is gebeurd) het gerucht ging, als zou de radio een vals bericht gegeven hebben wat spoedig achterhaald werd.
Volgende week het laatste deel.

Meer berichten