Gaan we binnenkort deze wethouders uitzwaaien?
Gaan we binnenkort deze wethouders uitzwaaien? (Foto: Gemeente Delft)

Onderhandelingen coalitie in afrondende fase

Na wekenlange stilte komt er bericht van het front. Een coalitie is onderweg. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Delft zijn in de afrondende fase gekomen. De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA verwachten dat ze maandag 4 juni hun coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 kunnen ondertekenen.

Delft - De onderhandelaars hebben in de afgelopen weken samen afspraken gemaakt over het beleid dat ze in de komende vier jaar willen gaan voeren. Deze afspraken hebben ze vastgelegd in een coalitieakkoord, dat ze na ondertekening aanbieden aan de gemeenteraad.

Het nieuwe college bestaat, naast burgemeester Marja van Bijsterveldt, uit vijf wethouders. De kandidaten namens de coalitiepartijen zijn Stephan Brandligt (GroenLinks), Bas Vollebregt (STIP), Martina Huijsmans (D66), Hatte van der Woude (VVD) en Karin Schrederhof (PvdA). Stephan Brandligt maakt ook deel uit van het huidige college. De overige namen zijn nieuw voor het college.

Meer berichten