Installatie van de TU Delft op Oerol Festival 2018

Als onderdeel van een onderzoekprogramma naar de verdediging van Nederlandse kust is een groep Master studenten van de TU Delft bezig met het ontwikkelen van een architectonische interventie als prototype voor de verdediging van deze gebieden. Door de enorme stijging van de zeespiegel die de komende jaren plaats vindt is de Nederlandse kust in groot gevaar. De constante interventies van de mens zijn dan ook nodig om te voorkomen dat deze gebieden verdrinken.

Het Oerol Festival – van 14 juni tot 25 juni - wordt gebruikt als een platform om te experimenteren en om het concept van deze kustverdediging begrijpelijk te maken en te koppelen aan architectuur en kunst. De installatie is gebaseerd op het principe van bouwen met natuur om zo de natuurlijke processen van vroege duinformatie te versnellen. Daarnaast wordt de installatie ingezet om een sociale discussie aan te wakkeren over de betekenis van een grens als scheidend element.

Door de dreiging van de stijging van de zeespiegel proberen ze inzicht te geven in de cultivatie van het dynamische landschap van de Nederlandse kunst. Er wordt gepoogd publiek van het Oerol Festival meer bekend te maken met de invloed van menselijke interventies. Daarnaast wordt de installatie ingezet als katalysator die ingrijpt in de natuurlijke processen door middel van een architectonische grens.

Zie ook: https://gaptheborder.wordpress.com/ , https://twitter.com/Gaptheborder https://www.instagram.com/gaptheborder_oerol/ , https://www.facebook.com/Gap-The-Border-136938580509438

Meer berichten