Foto: Fred Nijs
Raadsverkiezingen2018

De coalitie is rond!

Door: Annemarie de Vries

Het heeft even geduurd, maar zoals oudgediende, wethouder Stephan Brandligt, het verwoordde: "We zijn in ieder geval nog lang niet de laatste." Op een zonnige maandagmiddag tekenden de fractievoorzitters van GroenLinks, STIP, D'66, VVD en PvdA een coalitie-akkoord dat de naam 'De Toekomst in Uitvoering' draagt.

Delft - Fractievoorzitter Frank van Vliet van GroenLinks toonde zich zichtbaar tevreden en opgelucht: "Dit is een breedgedragen akkoord, dat recht doet aan de verkiezingsuitslag en waarin elke partij wat terug vindt." Dit werd ook beaamd door Willy Tiekstra, fractievoorzitter van PvdA: "Ondanks dat wij de kleinste partij zijn vinden we gelukkig veel van onze punten terug in het akkoord, zoals de aandacht voor het verkorten van de wachtlijsten voor sociale woningen, werk en armoedebeleid. De afspraken die de fracties hebben gemaakt, zijn neergelegd in een akkoord op hoofdlijnen. De koers die ze hebben uitgezet willen ze in de komende tijd verder uitwerken, in gesprek met de gemeenteraad en in samenwerking met de stad en de regio. Van Vliet: "Ondanks dat het dezelfde vijf partijen zijn als in de vorige coalitie, is het wel echt een nieuw akkoord. We staan er ook beter voor dan vier jaar geleden natuurlijk, maar dat willen we wel zo houden, dus een solide financieel beleid blijft noodzakelijk." Voor de plannen die gemaakt zijn is jaarlijks een beschikbare ruimte van €2 miljoen, daarnaast hebben de partijen een extra investeringsruimte weten te creëren van €10 miljoen per jaar. Hierbij ligt een groot accent op duurzaamheid, waar van Vliet uiteraard zeer content mee is: "We hebben te maken met de energie-transitie waar wij als gemeente leidend in moeten zijn. Welke wijken gaan wanneer van het gas af en hoe. Verder is de mobiliteit van belang. We gaan de auto niet volledig uit de stad weren, want soms is die nou eenmaal nodig. Maar we gaan wel inzetten op meer en betere fietsroutes en fietsparkeerplaatsen, ook verbetering van OV en alternatieve vervoersmogelijkheden staan op de agenda."
Nieuw de komende periode zijn gebiedswethouders. Elke wethouder krijgt een gebied waarvoor hij of zij aanspreekpunt is, zoals Pijnacker-Nootdorp dat al langer heeft.

Wethouders
De kandidaat wethouders hebben er zichtbaar zin in. Behalve voor Stephan Brandligt (GroenLinks) is het voor allemaal de eerste termijn als wethouder. Maar op de vraag wat ze nu morgen gaan doen, antwoorden ze allemaal plichtsgetrouw: "Mijn werkzaamheden op mijn huidige werk afronden en overdragen."
De jongste wethouder Bas Vollebregt (STIP) zat al eerder in de raad voor STIP en was de afgelopen tijd werkzaam voor Alliander (gas en electriciteit) als teamleider duurzame projecten. Martina Huijsmans (D'66) heeft ruime ervaring als raadslid en weet door haar werk en opleiding alles over Ruimtelijke Ordening. Hatte van der Woude (VVD) heeft eerder in de raad gezeten en is nu beleidsadviseur bij Binnenlandse Zaken. Karin Schrederhof (PvdA) heeft als enige nooit in de raad gezeten, maar was wel voorzitter van PvdA Delft, zij is nu directeur bij Woonbron. 
Burgemeester Marja van Bijsterveldt blijft uiteraard en zij krijgt er op haar verzoek naast de portefeuille Veiligheid een portefeuille bij. De portefeuille ' Verbonden Stad', waarbij zij wil zorgen voor meer verbinding in de stad en tweedeling tegen gaan. 

Foto
Op de foto staand van links naar rechts de kandidaat wethouders Martina Huijsmans (D66) voor Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening, Bas Vollebregt (STIP) voor Economie, Cultuur en Grondzaken en vastgoed, Hatte van der Woude (VVD) voor Onderwijs, Jeugd en Integratie, Karin Schrederhof (PvdA) voor Wonen, Wmo en Sport en Stephan Brandligt (GroenLinks) voor de portefeuille Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën. Op de voorgrond zittend van links naar rechts de fractievoorzitters Bart Smals (VVD), Christine Bel (D'66), Frank van Vliet (GroenLinks), Michelle Corten (STIP) en Willy Tiekstra (PvdA).
Foto: Fred Nijs

Meer berichten