Foto: Marcel de Jong
Bespiegelingen

Een Van Markenmuseum

Bespiegelingen

Nog niet eens zo lang geleden was Delft een echte arbeidersstad. Industrie vierde de boventoon in de stad. Delft had de Lijm- en gelatinefabriek, Calvé, de gistfabriek. Je kunt het je haast niet voorstellen. Tegenwoordig zwaait immers High Tech de scepter in de stad. Daar mogen we trots op zijn. Aan de andere kant mogen we het arbeidersverleden van de stad niet vergeten. De geschiedenis van Delft is ook de opkomst van industrie, een sterke arbeidersbeweging, de armoede, de vervallen buurten, sociale ondernemers. Dat verleden heeft Delft ook gemaakt tot wat het nu is.

Toch dreigt het arbeidersverleden van Delft langzaam uit het geheugen te verdwijnen. Dat is jammer. Uit de strijd voor rechtvaardigheid, gelijke rechten en de emancipatie van de arbeiders kunnen we lessen voor een rechtvaardige toekomst trekken. Daarom ondersteun ik het idee om een Van Markenmuseum in het Agnethapark op te richten. Jacques van Marken was de oprichter van de Nederlandse Gist & Spiritusfabriek, inmiddels opgegaan in DSM. Een man die thuishoort in het rijtje Philips, Plesman en Fokker. Hij had werkelijk hart voor zijn arbeiders. Als eerste werkgever in Nederland stelde hij een ondernemingsraad in en een ongevallenverzekering voor zijn personeel. Bovendien bouwde hij woningen voor zijn arbeiders in het Agnetapark. Hij wilde goede huizen voor zijn personeel, culturele voorzieningen, een gezonde omgeving. Van Marken streefde naar een betere wereld en het oplossen van sociale problemen.

Hij verdient een museum, schrijver Jan van der Mast heeft gelijk. Het kan ons laten nadenken over onze maatschappij. Is het in deze tijd nog realistisch om te streven naar een sociale en op het welzijn van burgers gerichte samenleving? Hoe kunnen we zorgen voor meer sociale samenhang in de samenleving? De geschiedenis van de arbeidersbeweging kan er een plek in krijgen, de rol van sociale ondernemers, zoals Van Marken, het oplossen de sociale strijd. Zo kan het museum mensen inspireren om te blijven strijden voor idealen als gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Een plan voor het Van Markenmuseum is er al. Nu nog de financiers. De gemeente bijvoorbeeld. En er zijn vast ondernemers met een hart voor sociale rechtvaardigheid. De Van Markens van nu. Jacques zou ze dankbaar zijn.

Meer berichten