De Delftse Burgerwacht was er tot aan het begin van de oorlog.
De Delftse Burgerwacht was er tot aan het begin van de oorlog. (Foto: )
terug in de tijd

De nieuwe wekelijkheid onder ogen zien

Het is bijna tachtig jaar geleden dat we onze vrijheid kwijt raakten, we moeten er over blijven schrijven en zo lang er mensen zijn die het hebben meegemaakt over blijven praten. Als we de wereld van nu bekijken, vraag ik mij af of we er van geleerd hebben, maar we blijven optimist.

Delft - Na vijf dagen, die voor het bewustzijn van alle Nederlanders de wereld hebben doen wankelen, heeft het Nederlandse leger de wapens neergelegd. Vrijwel aan onszelf overgelaten, hebben wij niet kunnen voorkomen dat ons gehele gebied in Europa door een vele malen machtiger tegenstander werd bezet. Wij weten allen aan welke beproevingen onze mannen, vrouwen en kinderen zijn blootgesteld geweest en wij beseffen ook wat er gebeurd zou zijn, indien de opperbevelhebber een andere beslissing genomen had. Generaal Winkelman heeft een verantwoordelijkheid te torsen gehad, die mensenmacht bijna te boven gaat: hem werd als vertegenwoordiger der Regering het onmiddellijke lot van zijn volk in handen gelegd. Hij heeft gemeend, dat voortzetting van de ongelijke strijd voor ons onder de huidige omstandigheden doelloos zou zijn. Wij moeten de Generaal nu nog dankbaar zijn dat hij deze beslissing heeft genomen, denk aan de laffe aanval op Rotterdam, er zou nog veel meer gebeurd zijn. Wat er verder zou gebeuren kon niemand ons vertellen, wat we wel wisten was dat het ons in elk geval vele zorgen, ontberingen en opofferingen zou brengen. (Niemand maakte zich hierover illusies).
"De geselingen van den oorlog zullen op ons blijven neerkomen, maanden, wellicht jarenlang. Het Nederlandse volk aanvaarde de nieuwe werkelijkheid waardig, zoals het den strijd waardig heeft aanvaard. Sabotages, provocaties en tegenwerkingen zullen duizendvoudig op ons worden verhaald. De Duitsers, die in een strijd gewikkeld zijn, zullen in dit opzicht geen kwartier geven. Wanneer het Nederlandse volk zich binnen de door de nieuwen toestand geboden perken houdt, mag worden gehoopt dat ook van de andere zijde geen wraakoefeningen zullen worden toegepast of geduld.
Wij hopen, dat zij die de macht thans overgenomen hebben, ons deze macht niet harder zullen laten voelen dan strikt noodzakelijk is. Wij zijn geslagen, maar niet gebroken en ons oog op de toekomst gericht." Daar moesten wij het mee doen.

Meer berichten