Jubileum Conferentie, inwoners Delft welkom

Goed zicht op de besteding van het publieke geld is de rol van de gemeenteraad. De rekenkamer steunt de raad met onderzoeken naar bijvoorbeeld armoede in Delft, veiligheid bij evenementen en risico’s parkeergarages. Delft was met het opzetten van rekenkamer-onderzoek in 1988 zijn tijd ver vooruit, de eerste in gemeenteland. Het 30-jarig bestaan van de Delftse rekenkamerfunctie wordt met een symposium op donderdag 14 juni 2018 gevierd in Prinsenhof, 15.30 uur.

In de dertig jaar tussen de start van rekenkameronderzoek binnen Delft en vandaag is er veel veranderd. De uitvoering van gemeentelijke taken vindt veel plaats in regionale sa-menwerkingsverbanden en de rijksoverheid heeft veel taken en budget overgeheveld naar gemeenten.

De Delftse Rekenkamer stelt vast dat publieke verantwoording (nog) niet adequaat is toe-gerust op deze ontwikkelingen en gaat met het thema ‘Lokale publieke verantwoording, #hoedan?’ verkennen hoe dan wel.

Collega-rekenkamers, wetenschappers, raadsleden en onderzoeksbureaus schuiven aan op 14 juni en denken mee. Wil je/u dit bijwonen als inwoner van Delft, dan graag inschrijven via mailadres DRK30jaar14juni18@Delft.nl.

Meer berichten