Een foto uit vervlogen tijden van leerlingen voor het gymnasium.
Een foto uit vervlogen tijden van leerlingen voor het gymnasium. (Foto: )
terug in de tijd

Begin en eind van het Gymnasium aan de Westvest

Door Henk van der Beek

Elke zichzelf respecterende stad had in het verleden een Latijnse school of een Gymnasium. Delft was zo'n stad, in vroegere tijden was er een echte Latijnse bij het gebouwencomplex van het Prinsenhof gevestigd. De naam Schoolstraat herinnert daar nog aan, in 1890 verrees er een Gymnasium aan de Westvest.

Delft - Het bezoeken van een Gymnasium was in hoofdzaak weggelegd voor de dochters en zonen van welgestelde ouders. In de volksmond werd het daarom elitair onderwijs genoemd. Er werd door de leerlingen wat meewarig naar een hogere burgerschool (HBS) gekeken, want daar werd geen les gegeven in Grieks en Latijn. Aan het Gymnasium gebeurde dat wel, dus onderscheidden de leerlingen zich op die manier van andere studerenden. Men bezocht de ,,Latijnse school". Oudere Delftenaren zullen zich nog dr. Libbe van de Wal herinneren, een notabele figuur in de stad. Hij is enige tientallen jaren rector van het Gymnasium geweest en drukte er zijn eigen stempel op. In de zestiger jaren gebeurde er iets op het gebied van het onderwijs dat een ommekeer teweeg zou brengen. Toenmalig minister Cals introduceerde zijn bekende Mammoetwet die een samenwerking van diverse onderwijsvormen ten doel had. Weliswaar werd er nog geruime tijd les gegeven in de bestaande gebouwen, maar op den duur ontstond er een samenvoeging in een nieuwe school in de Buitenhof. Deze school kreeg bekendheid als de Scholengemeenschap Hugo Grotius, het gemeentelijke gebouw aan de Westvest is thans in gebruik bij de dienst stadsontwikkeling. Een latere aanbouw, die geruime tijd leeg heeft gestaan en als gevolg daarvan een verloederde indruk maakt, staat op de nominatie te worden afgebroken. Er komt nieuwbouw voor in de plaats. Er zijn ook plannen om het oude Gymnasium en de nieuwbouw door middel van een luchtbrug met elkaar te verbinden, maar zeker is dat nog niet. Toen de school in 1890 werd gebouwd was de Westvest nog niet afgegraven, zodat de ingang werd bereikt via een trapje naar beneden. Het pand was het laatste ontwerp van de toenmalige gemeente-architect C.J. de Bruyn Kops, een jaar later werd hij opgevolgd door M.A.C. Hartman.

Meer berichten