Het Doelenplein met aan de voorzijde de Stads Doelen.
Het Doelenplein met aan de voorzijde de Stads Doelen. (Foto: )
terug in de tijd

De Stads Doelen was een begrip in Delft

Terug in de tijd met Henk van der Beek

In 1924 kwam de familie Van Bommel aan het hoofd van de Stads Doelen, het was de vader van de drie broers die het eerste pachtcontract met de gemeente afsloot. We schrijven 1976 als de gebroeders de gemeente te kennen geven dat zij het pachtcontract niet meer willen verlengen.

Delft - Dit contract liep op 30 juni af, de reden is dat de praktijk heeft uitgewezen dat het particulier exploiteren van een schouwburg niet meer mogelijk is. Door de stijging van de kosten o.a. van verwarming, verlichting en personeel, komt er een einde aan 52 jaar ,,Van Bommel `` aan het hoofd van de Stads Doelen. De Van Bommels hebben de gemeente eveneens bericht, dat zij niet bereid zijn nog te onderhandelen over eventuele voortzetting van de exploitatie van de Delftse schouwburg. De heer P.J. van Bommel zegt, de oplossing ligt niet in de pachtsom, er moet teveel worden overbrugd. Dat zou neerkomen op een subsidie aan een particuliere exploitant en dat is niet normaal. Bovendien was de gang van zaken rond de Stads Doelen al een uitzondering. Overal elders in het land zijn schouwburgen ondergebracht in stichtingen of vallen direct onder de gemeente. De Van Bommels wikkelen wel de gang van zaken rond de Stads Doelen af. Ze maken gewoon afspraken voor het volgend seizoen. "We willen de zaak op een prettige manier beëindigen. We hebben de gemeente ook toegezegd dat we bereid zijn onze ervaringen in te brengen bij een nieuwe exploitatievorm, een soort overgangsfase." Wat het personeel betreft er zijn, volgens de heer Van Bommel, al afspraken dat de werknemers van de Stads Doelen bij een volgende exploitant in diens kunnen blijven. De Broeders van Bommel zelf gaan zich geheel bezig houden met de exploitatie van hun bioscopen in Delft en Gouda. Erop of eronder, voor of tegen de sloop van de Stads Doelen, het is een onderwerp dat met de dag gevoeliger ging liggen. Voor en tegenstanders weten zich in toenemende mate verzekerd van irritaties over en weer als er weer iets over het leegstaande theaterpand te berde wordt gebracht. Pijnlijk of niet, de definitieve beslissing over het lot van het theater was een kwestie van dagen. Volgende week deel 2.

Meer berichten