Foto:
Zomercolumn

Op Straat

Zomercolumn door Dick Stammes

Op het Vrouw Juttenland ben ik in de zomerzon op weg naar de Diamanten Ring waar ik vlak onder de laatste slaapplaats van onze 'Moordenaar des Vaderlands', Balthasar Gerards, van plan ben mijzelf te trakteren op een Vermeerbroodje.

Blijmoedig denkend aan dit smakelijke vooruitzicht zie ik ter hoogte van biercafé Doerak vijf jongens lopen in het bloeiende hart van de puberteit. Is het u wel eens opgevallen hoe jongens op straat lopen en hoe meisjes dit doen? Interessante verschillen in gedrag, energie en volume. Meisjes lopen mét elkaar op straat, jongens tégen elkaar. Jongens vertonen vooral de volgende gedragskenmerken: duwen, trekken, roepen en vechten. Al eeuwen.

Ik zie dat de grootste zijn naaste vast pakt en zijn arm om diens hoofd klemt. In een vlaag van kortstondig mededogen geeft hij de gevangene de gelegenheid zijn hoofd een kwartslag te draaien en deze kijkt me kermend in de ogen.

Ik vraag: 'Heb je hulp nodig?'
Hij: 'Ja, meneer! Snel! Het is al bijna te laat!'
Ik duw tegen het grote lijf van de cipier en roep: 'Kappe durmee!'
Een ander zegt: 'Die lange luistert toch niet.'
Ik roep harder: ' Hé dikke vette! Loslate!'
De grote schiet in de lach en verslapt even zijn greep, waardoor de beklemde zich kan bevrijden.
Deze jubelt: 'Bedankt meneer! Mag ik uw handtekening?'
Ik loop door, maar hij rent achter mij aan en stopt een briefje met pen in mijn hand. Lachend zet ik een willekeurige krabbel.
Hij kust het papiertje en toont het trots aan zijn vrienden.
Vlak voordat ik de hoek omsla roepen ze in koor: 'Bedankt meneer!'
Eentje gilt: 'Ik ben u eeuwig dankbaar!'
Ik kijk nog even om en zie vijf gierende jongens elkaar op de schouders slaan en omver duwen.

Humor.
Wáár zou het zijn zónder pubers op straat?

Meer berichten