tips voor zorg voor insecten
tips voor zorg voor insecten (Foto: Natuurmonumenten)

Oproep boswachter Natuurmonumenten voor insecten werkt

Steeds meer gemeenten worden benaderd door haar inwoners om in het groenbeheer rekening te houden met insecten. Boswachter Maurice Kruk deed in het ledenblad van Natuurmonumenten een brede oproep aan de leden van de vereniging. Hij vroeg hen een brief te sturen aan hun gemeenteraad met daarin tips en de oproep om een bewuster insectenbeheer te voeren.

‘Het werkt!’, aldus stadsboswachter op het Rotterdams platteland Maurice Kruk. 'Ik werd deze week gebeld door iemand van de gemeente Rotterdam om eens te sparren over hoe Rotterdam zijn beheer kan verbeteren voor de insecten. Nou moeten we zien hoe ver we gaan komen, maar dit vind ik al een hele mooie sprong voorwaarts. Het begint met de wil om wat te veranderen!’

Insectenstand drastisch afgenomen
Er is ook echt verandering nodig, want het gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere beestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur. Twee derde is verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Natuurmonumenten is uitgevoerd.

Brief
In het Natuurmonumentenblad Puur Natuur heeft Maurice daarom een voorbeeldbrief geplaatst. Daarin vraagt hij de lezer zijn praktische tips voor een bewuster insectenbeheer te sturen naar de eigen gemeente. Want verzoeken van eigen inwoners worden altijd besproken in de gemeenteraad. Dat boswachter Maurice zijn brief ook daadwerkelijk verzonden wordt naar gemeenten, stemt hem goed. "Iedereen maakt zich zorgen om de achteruitgang van de insecten, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen. In je eigen tuin kun je meer groen maken, maar ook gemeenten, provincies en waterschappen hebben een grote rol."

Tips
In totaal staan er 19 tips in de brief waar de gemeente haar 'insectenbeleid' mee kan verbeteren. In veel gemeenten is nagenoeg ieder perkje en bermpje strak gemaaid. Wanneer je hier even minder maait, krijgen bloemen hun kans en dat is natuurlijk goed voor insecten. Ook is het informeren van de inwoners van gemeenten belangrijk. ‘Inwoners zijn altijd gewend dat alles strak bijgehouden is, maar er ontstaan meer rommelige hoekjes. Fantastische plekjes voor insecten, maar misschien even wennen voor de inwoners.’

Verstuur de oproep
Natuurmonumenten heeft de oproep van de stadsboswachter voor iedereen beschikbaar gemaakt. Iedereen kan via www.natuurmonumenten.nl/insecten de brief downloaden en versturen naar zijn of haar gemeente. Een gemeente is verplicht om antwoord te geven aan de oproep. Boswachter Maurice is blij met alle aandacht voor zijn actie: 'Op relatief eenvoudige wijze kunnen gemeenten insectvriendelijker worden. Als iedere gemeente een bijdrage levert, dan is dat al gigantische winst voor de insecten en de natuur.'

Meer berichten