Mees van den Bosch, de toneelman van Delft.
Mees van den Bosch, de toneelman van Delft. (Foto: )
terug in de tijd

Het einde van de Stads Doelen Deel 4

We schrijven november 1988, rapport van de gemeente: Stads Doelen in juni plat. Juni volgend jaar wordt begonnen met de sloop van de Stads Doelen, in het najaar moet de laatste steen er zijn weggesleept.

Delft - Dat staat in het tijdschema, dat de gemeente heeft opgesteld voor de nieuwe ontwikkelingen in het Doelengebied. In de laatste drie maanden van het volgend jaar kan er archeologisch onderzoek worden gedaan. In maart 1990 zou vervolgens kunnen worden begonnen met de geplande huizenbouw. Daar heeft de gemeente een jaar voor uigetrokken. In de plannen wordt overigens al rekening gehouden met beroepsprocedures van omwonenden. Een zogeheten AROB-procedure zou de huizenbouw twee jaar kunnen uitstellen. In dat geval is het blok huizen dat op het Doelenterrein moet gebouwd worden, pas halverwege 1993 gereed voor bewoning. Als u aan de wandel gaat loop eens over het huidige Doelenplein en ziet wat er van geworden is. Er werd in die jaren veel geschreven over het verdwijnen van het theater onder het hoofdstuk: ,,Vaarwel Stads Doelen we vergeten je nooit"… Aan revuegezelschappen geen gebrek, daarin speelden Henriette Davids en Sylvain Poons mee, die in de film De Jantjes een duo vormden. Ook grote orkesten traden er regelmatig op o.a. De Rambles onder leiding van Theo Uden Masman, zijn laatste zin (Maar we komen terug) klonk als muziek in je oren. Voor de oudere ook de aangewezen plaats waar je in de pauze een biertje kon drinken en waar de kelners welhaast historische figuren waren geworden door het grote aantal jaren dat ze daar bedienden.

Herinneringen kunnen niet altijd amusant zijn een vriend van mij zou op een woensdagmiddag naar een voorstelling gaan kijken van Tripje een stripfiguur. Toen hij het kaartje kocht hoorde hij dat er 7 cent belasting op kwam, hij had precies 25 cent, met tranen in zijn ogen holde hij naar huis en kreeg van zijn moeder 7 cent erbij. Gelukkig had de kassierster een kaartje voor hem bewaard en kon hij de voorstelling zien. Bij de mensen die ik sprak overheerste het goede, een dame zei "De Doelen heeft zijn taak volbracht, het is geschiedenis!

Meer berichten