Het Oude en Nieuwe Gasthuis op de Koornmarkt.
Het Oude en Nieuwe Gasthuis op de Koornmarkt. (Foto: )
terug in de tijd

725 jaar Oude en Nieuwe Gasthuis - deel een

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Oude en Nieuwe Gasthuis: in 725 jaar toevluchtsoord voor zwervers, soldaten en zieken. Op het moment van dit schrijven was het ONG al niet meer op de Koornmarkt maar moest, in 1968, verhuizen naar een nieuw pand aan de Westlandseweg. Dat duurde niet lang.

Delft - Er is geen stichtingsoorkonde bekend waaruit blijkt dat het ONG 725 jaar oud is, maar de historische geschriften zijn overtuigend genoeg om te bewijzen dat het ziekenhuis in 1252 reeds bestond. We schrijven 1251 als een tante van Graaf Willem II het plan op vat een mannenklooster te stichten. Het klooster kwam er en kreeg ter ere van Willem die in 1248 Rooms-Koning was geworden, de naam van Koningsveld. Het staat vast dat Koningsveld reeds in 1252 bewoond was en dat de monniken van de orde der Norbertijnen of de Premonstratensers hun intrek hadden genomen. Het klooster was gebouwd even buiten Delft aan de Rotterdamseweg langs de Schie. In hetzelfde jaar werd het een dubbelklooster omdat er ook een aantal nonnen ging wonen. De uitermate goede verstandhouding tussen Willem II en Paus Innocentius IV zorgden er voor dat het klooster in 1252 maar liefst zes keer in aanmerking kwam voor een pauselijke bul. In dat jaar werd het klooster, door Rome, dan ook officieel erkend. Vooral de bul van 11 oktober 1252 is van groot belang geweest, daarin biedt de Paus de bescherming en bevestiging met de woorden: "Hospitale de Delft cum omnibus pertinentijs suis". Het ONG was zeker niet het eerste in zijn soort in Nederland. Voor 1252 waren er genoeg te vinden, maar die verdwenen of hebben in de loop der tijden een andere bestemming gekregen. Het Delftse gasthuis werd bekender in de Nederlanden, zelfs vanuit het buitenland kwam men naar de Prinsenstad! Rond 1490 had het gasthuis drie duidelijke functies: te weten opvang van zwervers, opneming van zieken, opnemen van pestlijders. De zwervers konden aan het einde van de 15e eeuw in het Gasthuis terecht voor een schotel warme bonen of grauwe erwten, zij konden dan blijven overnachten. De economische situatie in het begin van de 16e eeuw was aanleiding om de toelating voor de zwervers drastisch te veranderen.

Meer berichten