Foto: Marcel de Jong

Delft de nieuwe oranjestad

Delft wil de band met het koningshuis aanhalen. Dat lijkt me eigenlijk wel een goed plan. Het kan meer toeristen trekken, de economie versterken en banen scheppen. Bovendien is het plan historisch gezien ook gerechtvaardigd. Delft speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van het Nederlandse Koningshuis. In het Prinsenhof legde Willem van Oranje de fundamenten van het huidige Nederland. Zijn praalgraf is dan ook terecht te bezichtigen in de Nieuwe Kerk, waar ook nog eens de koninklijke grafkelder te vinden is.

Het toeristisch uitventen van die relatie vraagt echter wel om een herziening van de manier waarop we in Delft met de geschiedenis van ons Koningshuis omgaan. Allereerst dient museum Het Prinsenhof de expositie over de historie van de Oranjes en Nederland eens flink op te schop te nemen. Want wat er nu al tientallen jaren vertoond wordt is de term oubollig niet eens waard. Misschien is het goed dat iemand het museum eens verteld dat we leven in de tijd van virtual en augmented reality. Krakkemikkige diatentoonstellingen zijn toch echt uit de tijd. De expositie over het Oranjehuis kan veel meer tot leven gebracht worden - en daar hoef je het Agathaplein helemaal niet voor te slopen.

Het lijkt me ook goed dat het museum het verhaal van álle stadhouders, koningen en koninginnen vertelt. Vergeet dan dit keer Koningin Emma niet, de redster van ons koningshuis. Breng ook de politieke strijd tussen de regenten en Oranjes tot leven. Blinde heldenverering is immers niet meer van deze tijd. Hugo de Groot staat zelfs als standbeeld niet voor niets met zijn rug naar de Nieuwe Kerk. Ook de gebroeders de With maakten hardhandig kennis met de nare kantjes van de koninklijke familie.

Open tenslotte de koninklijke grafkelder, net zoals de grafkelder in de Berlijnse Dom, de rustplaats van Hohenzollerns, het vorstenhuis dat eeuwenlang heerste in Brandenburg, Pruisen en later het Duitse Rijk.

Delft Oranjestad, een mooi thema. Maar dan is er werk aan de winkel. Want wat Delft nu te bieden heeft, is te weinig en te ouderwets.

Meer berichten