Foto: PR

Nieuwe Sint Sebastiaansbrug gaat er nu echt komen

Delft - De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug is afgerond en de opdracht is definitief gegund aan Aannemers Combinatie Sagittarius bestaande uit Van Spijker Infrabouw B.V. en Solidd Steel Structures B.V.

De huidige brug is in slechte staat en vertoont scheuren. De brug is daardoor ook niet geschikt voor de aanleg van de geplande trambaan voor tramlijn 19, die naar TU Delft Campus gaat rijden. De brug wordt gebouwd door Aannemers Combinatie Sagittarius. Voorzien is dat werkzaamheden vanaf januari 2019 starten. Naar verwachting is de nieuwe brug begin 2020 klaar. Tramlijn 19 zou dan medio 2020 kunnen rijden. Over de bereikbaarheid, omleidingen, de bouw van de Sint Sebastiaansbrug, aanleg tramlijn 19 en andere aansluitende projecten in de omgeving wordt op dinsdag 25 september een inloopavond georganiseerd. Informatie: www.delft.nl/sebastiaansbrug.

Meer berichten