Rutte komt naar Delft

Delft - Woensdag 5 september bezoeken minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken & Klimaat HighTechCentreDelft (HTCDelft). De minister-president en staatssecretaris worden rondgeleid en gaan in gesprek met ondernemers en studenten over de samenwerking en kennisuitwisseling tussen technische onderwijsinstellingen en bedrijven. HTCDelft koppelt projecten van partnerbedrijven aan leerprogramma's van onderwijsinstellingen zoals ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en de TU Delft, met als doel kennisuitwisseling te stimuleren en moderne vakmensen op te leiden. In HTCDelft werken medewerkers van bedrijven, studenten en docenten aan innovatieve projecten.

Meer berichten