Foto: Marcel de Jong
Bespiegelingen

Meer vrouwenstraten

Er wordt flink gebouwd in Delft. Woonwijken schieten als paddenstoelen uit de grond. De Partij van de Arbeid in Delft vindt dat een mooi moment om meer straten naar bekende vrouwen te vernoemen. Een goed plan. De huidige straten zijn inderdaad vooral vernoemd naar mannen.
Uiteraard zijn er al veel suggesties gedaan voor het vernoemen van straten naar bekende vrouwen. Betsy Perk is geopperd, voorvechter voor vrouwenrechten en Agneta Mattes, de echtgenote van Jacques van Marken, voormalig directeur van de gistfabriek en voorvechter voor de rechten van arbeiders. Het gekke is dat als je alle suggesties langsloopt het allemaal vrouwen van linkse signatuur zijn. Een Margaret Thatcherstraat is waarschijnlijk weer niet de bedoeling, of een Nancy Reaganplein of de Freule van Dorthlaan, een strijdbare orangist uit de negentiende eeuw, die niets op had met revolutionaire arbeiders.
Daar gaat het dus mis. Nederland bestaat uit meer dan linksdenkende sociaaldemocraten, zeker tegenwoordig. Progressieve mensen vergeten dat wel eens. Die zien hun wereldbeeld steeds vaker als categorisch imperatief – hun morele wetten zijn vanuit de aard van zichzelf algemeen verplichtend van aard. Vanuit die gedachte moeten onze zeehelden uit het straatbeeld verdwijnen, zoals de J.P. Coenstraat, De Withstraat, Krugerpark – dat zijn in hun ogen immers massamoordenaars. In de ogen der progressieven mogen de straten mogen slechts vernoemd worden naar vrijheidsstrijders en leiders van bewegingen die opkomen voor de onderdrukten. Overigens zie ik dat ook steeds meer rechtse denkers last hebben van een gebrek aan tolerantie voor andersdenkenden. Die zien hun gelijk ook steeds vaker als de enig juiste maatschappelijke moraal.
Ik ben voor meer vrouwennamen in de wijken. Maar zorg dan wel voor dat de straten een goede afspiegeling zijn van de geschiedenis. En daar hoort links en rechts bij, legerleiders en opstandelingen, progressief en conservatief, man en vrouw. Alleen maar vrijheidsstrijders is het vervalsen van de geschiedenis.

Meer berichten