De Oude Delft met het Prinsenhof.
De Oude Delft met het Prinsenhof. (Foto: )
terug in de tijd

Terug naar het verleden van het Prinsenhof - deel 1

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Er is in Delft heel wat te doen over het Prinsenhof en het Agathaplein, de bevolking komt in opstand tegen de plannen van de Gemeente. Delfts Prinsenhof een huis van rust. Iedere Nederlander die zijn land lief heeft, kent wel het laag gerekte gebouw aan het Oude Delft in de Prinsenstad.

Delft - Ik weet niet hoe het u is vergaan, toen ge over dat stille grachtje liep, maar bij mij sprak het verleden daar zo, dat ik het heden vergat. In het traag stromend water met zijn groenige kleuren spiegelen zich de oude gevels. Gouden zonlicht valt op de rijkgekleurde wapens van het Gemeenlandshuis van Delfland. De takken der bomen spelen hun nimmer aflatend spel met de zonnestralen. Het klokkenspel klingelt melodieus zijn liedjes over de huizen en grachten van de stad. Dan heeft verleden het geheel gewonnen. In uw verbeelding hoort ge de klepper draven over de stenen en komt de bode uit Leiden aan Vader Willem het bericht brengen van Leidens ontzet.

Tien jaar later: De ontstelde burger in zijn donker pak met de ruige muts op het hoofd, hoort aan het zandstenen poortje; Willem van Oranje is dood! Harde onverbiddelijke woorden! Of ge ziet een lid der Hoogmogende Heren Staten Generaal langs gaan de gesloten huizen, aanstonds zal hij zijn ,,Prins van Oranje" begeleiden op zijn laatste tocht naar de hoogoprijzende gewelven der Nieuwe Kerk. De lange rouwmantel heeft hij zich daartoe om de schouders geworpen. Als ge dan zijt in het Franse kerkje en een oud vrouwtje wijst u met, gerimpelde hand, de plek, waar Willem de Eerste moet gezeten hebben, dan leef terug in dat geweldige moment. De historie toen Vader Willem Leidens blijmare in ontvangst nam, dan wordt het stil in je en weet je: ik sta op een plek, door een groot verleden gewijd. Groot en groots, omdat ons volksbestaan hier met heel duur bloed is gekocht of zoals een buitenlands dichter zong: Dure koopwaar is de vrijheid / Niet voor niets is zij te krijgen / Slechts voor geld, en kostbaar geld ook / Slechts voor rode druppels hartbloed! Daarom betreden wij met eerbied dat witgekalkte portaaltje met zijn krakende trap en zijn zwart/witte tegels.

Volgende week deel twee.

Meer berichten