Kick-off van het participatietraject in Delft met wethouder Martina Huisman (Foto: Ronald Speijer).
Kick-off van het participatietraject in Delft met wethouder Martina Huisman (Foto: Ronald Speijer). (Foto: Ronald Speijer)

Gemeentebestuur in gesprek met inwoners

Afgelopen woensdag gaf wethouder Martina Huijsmans het officiële startschot voor het 'Gesprek met de Stad' over de toekomst van Delft.

Delft - Vanaf woensdag gaat de gemeente een maand de stad in. "We nodigen de stad uit om na te denken over het Delft van straks", zegt wethouder Martina Huijsmans. Waarom? "Omdat we nu belangrijke keuzes moeten maken voor de toekomst van onze stad. En daar willen we met de stad en met de Delftenaren over praten." Delft is in 2040 is een stad waar het goed wonen, leven en verblijven is. Een stad die ontmoet én verbindt. Om in de toekomst iedereen die in Delft wil wonen te huisvesten, zijn er duizenden nieuwe woningen nodig én ook duizenden nieuwe banen. Ook moet Delft in de toekomst energieneutraal zijn. Dat betekent dat stad nu belangrijke keuzes moet maken voor de toekomst, zodat Delft een stad blijft waar mensen zich thuis voelen. "De Omgevingswet verplicht gemeenten een Omgevingsvisie op te stellen. Wij maken daarbij graag gebruik van de kennis en de denkkracht van de Delftenaren om samen deze visie te maken. Dan maken we een Omgevingsvisie met en voor de stad. Zo blijft Delft een stad waar Delftenaren zich thuis voelen. Laten we samen deze kansen pakken", vertelt de wethouder. In 2021 treedt een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Die wet verplicht gemeenten om een integrale visie te maken voor de toekomst van de stad: de Omgevingsvisie. Daarin staat op hoofdlijnen de visie op de toekomst van de stad. Dat biedt de kans om samen met de stad een visie te maken volgens Delfts Doen, de Delftse participatieaanpak.

Delft maakt deze visie in twee fasen: in de eerste fase zijn de feiten en cijfers van Delft opgehaald. Ook is vastgelegd wat de kaders zijn. Wat ligt vast en wat niet? Deze fase is afgerond. Nu start de tweede fase: wat is de toekomst van Delft? Gesprekken hierover beginnen in buurten. De resultaten van deze gesprekken vormen de basis voor een grote stadsbijeenkomst, voorjaar 2019. Voor de zomer 2019 gaat de gemeente op zoek naar accenten in de verschillende gebieden van Delft – in welke gebieden zijn meer voorzieningen nodig bijvoorbeeld, of meer woningen, waar is de historie het belangrijkste en waar duurzaamheid? Eind 2019 is de Omgevingsvisie voor Delft in concept gereed. Die wordt gedeeld met de stad: is dit de stad die Delft in de toekomst wil zijn? Daarna stelt de raad de Omgevingsvisie voor Delft vast.

Meer informatie en online enquêtes zijn te vinden op www.delft.nl/omgevingsvisie.

Meer berichten