De Oude Delft vroeger.
De Oude Delft vroeger. (Foto: )
terug in de tijd

Welgesteld en de wat minder welgestelde klasse in het verleden

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Een vriend van mij (een middenklasser) woonde op het Oude Delft, tegenover de Oude Kerk. Verder op de gracht woonde de familie van Raeven: vader was arts, opa was notaris, dochter Willy had haar diploma HBS. Er was onenigheid in de familie, Willy had omgang met Karel van den Blink, die maar op de MULO zat en dat viel bij de ouders niet in goede aarde.

Delft - Men moet toegeven het was een vervelend geval: de van Raevens behoorden met de gehele familie tot de gevestigde burgers van de stad. Ieder was er trots op dat één van de van Raevens een voorname rol in de stad had gespeeld. Nu wilde Willy zich verloven met Karel, boekhouder aan de verffabriek waar zijn vader, thans gepensioneerd, jarenlang werkzaam was geweest. Op de ouders van Karel viel niets aan te merken, het waren nette eenvoudige mensen, maar ja… Karel was nu eenmaal geen partij voor Willy, over stand valt niet te praten. Het laat zich niet bepalen door fortuin, dure kleding en zo meer. Stand voelt men aan!

Er vielen harde woorden over Willy's plan en de harmonie in het gezin van Raeven werd er door verstoord. Vader wilde Karel niet ontvangen, moeder zocht te bemiddelen. Willy zei koppig dat ze Karel al kende van schooltijd, zou doorzetten, desnoods zou trouwen op een acte van eerbied wanneer vader geen toestemming zou geven. Een jaar lang had deze verhouding geduurd, dat kon zo niet langer. Willy ging geregeld met Karel uit kwam wel bij zijn ouders, maar bij haar thuis kwam Karel niet binnen.

Eindelijk bezweek vader voor de argumenten van zijn vrouw dat er toch niets aan te doen was en dat er op de familie van den Blink niets viel aan te merken. Het was maar beter dat het paar zich verloofde, dan door te gaan op deze manier waar heel de stad over sprak. Vader gaf toe dat hij het best met Karel kon vinden, alleen oom Felix was er fel op tegen en had het over de vierde stand. Hij onterfde de familie Raevens, bij zijn overlijden bleek hij 50.000 gulden schuld te hebben. De moraal van dit verhaal, laten we maar gewoon doen!

Meer berichten