Foto: Marcel de Jong
Bespiegelingen

Gehuld in eenzaamheid

Voelt u zich wel eens eenzaam? Alleen, nergens bijhorend, op u zichzelf teruggeworpen? Dat u bij niemand terecht kunt met uw verhalen, en niemand klaarstaat om u te helpen als het even wat minder gaat? Dan weet u hoe verloren u zichzelf kunt voelen - niet van waarde, in de steek gelaten. Uit onderzoek blijkt nu dat 49% van de inwoners van Delft zich eenzaam voelt. Bijna de helft, het is nauwelijks te bevatten in een stad waar meer dan honderdduizend mensen wonen en altijd wat gaande is.

Eenzaamheid maakt mensen ongelukkig. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig. Het is fijn om gevoelens met anderen te kunnen delen, je teleurstelling als iets mis gaat, je blijdschap als juist iets lukt, je enthousiasme over de zaken waar je werkelijk waarde aan hecht. Als je alles altijd voor jezelf moet houden, iedere dag weer, dat gaat zweren in je ziel. Je gaat de stilte horen. Zelfs in je hoofd zwijgen de woorden. De klok in de woonkamer tikt de dag naar morgen, die net als vandaag in stilte gehuld zal zijn.

De gevolgen van eenzaamheid zijn groot, u kunt het zich vast voorstellen. Hoe zou u zich voelen als u niemand heeft om uw gedachten mee te delen? Als u niemand kunt bellen als u ziek thuis op bed ligt? Eenzaamheid vergroot de kans op depressies, op zelfmoord, op verwaarlozing van het eigen lichaam. Waarom zou je ook bewegen en gezond eten als niemand naar je omkijkt? Daarnaast vergroot eenzaamheid de kans op hartklachten, op de ziekte van Alzheimer, op beroertes, voortijdig overlijden.

Negenveertig procent. Ik denk dat we als we inwoners van deze stad bij kunnen dragen aan het verminderen van de eenzaamheid. Laten we elkaar opzoeken, in levende lijve, in het hier en nu. Laten we aandacht hebben voor onze buren, wijkbewoners, door gesprekken aan te gaan, door vragen te stellen in plaats van te vertellen, door samen met anderen activiteiten te organiseren en daar ook die stille buurvrouw voor te vragen – misschien wel twee keer, omdat ze aarzelt. Zo kunnen we samen werken aan een zorgzame samenleving.

Meer berichten