De voorstraat / Oude Delft.
De voorstraat / Oude Delft. (Foto: )

De relatie tussen Delft en Delftshaven

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Wat Delft in de loop der eeuwen is kwijtgeraakt, bij wie ligt de schuld? Delfshaven in zes eeuwen slechts 60 jaar zelfstandig. Moederstad wilde ook met Piet Heyn pronken. Delft en Delfshaven hebben in deze moderne tijd weinig gemeen. Het zijn alleen nog de namen die er aan herinneren dat er eens een relatie moet zijn geweest.

Delft - We zijn nu in het jaar 1988, nu Delfshaven zijn 600-jarig bestaan viert, kan het niet anders of die verbintenis van weleer komt in de vorm van het ophalen van de geschiedenis weer aan de orde. Er zijn bronnen te over om die historie in beeld te brengen, zo bijvoorbeeld dat Delfshaven niet of nauwelijks een zelfstandig bestaan heeft kunnen leiden. Vanaf het prille begin waren het bestuurders van Delft die het voor het zeggen hadden wat er in hun zeehaven wel en niet mocht gebeuren. Zelfs de legendarische zilvervlootoverwinnaar Piet Heyn werd bij zijn dood niet begraven in zijn geboorteplaats Delfshaven. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de Oude Kerk van Delft.
De stad liet Pieter de Keyser een praalgraf maken, om met Heyn te kunnen pronken. Delfshaven kreeg pas veel later een standbeeld van de zeeheld, dat werd in 1870 door koning Willem onthuld. Verder is in de RK-kerk nog de bijzondere crucifix met ivoren corpus, dat volgens overlevering afkomstig zou zijn uit de kajuit van het admiraalsschip van de Spaanse zilvervloot, waarmee de Hollanders in 1628 in de baai van Mantanzan korten metten maakte. Ten tijde van de Franse overheersing is Delfshaven even zelfstandig geweest, dat heeft niet lang geduurd. Pas in 1811 kwam er een definitieve scheiding met Delft tot stand, waarbij Delfshaven werd verenigd met het naburige Schoonderloo. Het werd een plattelandsgemeente, waarmee het bestuur echter niet zo gelukkig was, men wilde een stad zijn. Dit streven werd beloond, want in 1825 bepaalde de Kroon dat Delfshaven de naam stad zou mogen dragen. In 1886 was het definitief gedaan met de zelfstandigheid, want toen werd Delfshaven deel van de gemeente Rotterdam, of ze er blij mee waren of niet deed er niet meer toe. Delft raakte de haven kwijt uit angst voor overvleugeling. Volgende week deel twee.

Meer berichten