Een voorbeeld van een inductie-fornuis.(Foto: Justyna van Grootveld).
Een voorbeeld van een inductie-fornuis.(Foto: Justyna van Grootveld). (Foto: Justyna van Grootveld)

Zo komen we van onze verslaving af!

Door: Geert van Grootveld

Duurzaam Delft

We zijn in Nederland behoorlijk verslaafd geraakt aan aardgas. Dit heeft een historische achtergrond. Aanvankelijk maakten we het zogenoemde stadsgas. Dit deden we door kolen te vergassen. De gasfabrieken stonden aan de rand van de stad en via een fijnmazig netwerk werden woningen van het stadsgas voorzien.

Delft - In het midden van de vorige eeuw werd ontdekt dat wij in het noorden van het land een grote voorraad aardgas bezaten. Dat gaf een geweldige kans. We konden een nieuwe grootschalige aardgasinfrastructuur bouwen en we konden daar de reeds bestaande fijnmazige stedelijke gasstructuur op aansluiten. De overgang van stadsgas naar aardgas was aldus een koud kunstje. En we waren er maar wat blij mee. Het gaf comfort en het gaf een mooie schone verbranding. De Groningse gasbel was zo groot dat we er nog vele, vele jaren mee vooruit zouden kunnen.

De gevolgen kennen we. We stoten grote hoeveelheden CO2 uit, waardoor we flink bijdragen aan de klimaatverandering. Op de Europese ranglijst van landen die duurzame energie toepassen staan we bijna onderaan. Met onze gaswinning veroorzaken we ook aardbevingen in het noorden van het land. We zijn verslaafd geraakt aan aardgas. Het zal veel moeite kosten om hier vanaf te komen. Maar het kan wel.

We gebruiken aardgas voor verwarming en voor het koken. Maar tegelijkertijd gooien we afvalwarmte weg. Het bad- en douchewater is warm. Het water van de afwas is warm. Al met al is ons afvalwater redelijk warm. Het is daarom de moeite waard om de warmte uit dit water te winnen en weer te gebruiken in onze woningen. In verschillende landen wordt dit al toegepast. Zoals in Zwitserland en in Duitsland. Op een enkele plaats in Nederland ook. Bijvoorbeeld bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder in Delft. De warmte wordt met warmtepompen uit het gezuiverde afvalwater teruggewonnen en het wordt gebruikt om woningen in de wijk Harnaschpolder van warmte te voorzien. Één van de gevolgen is dat we elektrisch gaan koken. Breed ingevoerd is het populaire inductiekoken. Het is makkelijk in gebruik. Het hitteveld wordt zeer efficiënt gebruikt. Het oppervlak van dit veld wordt namelijk niet groter dan de bodem van de pan. Er lekt geen warmte weg.

Dit hergebruik van afvalwarmte is een schitterend en belangrijk voorbeeld. Schitterend omdat diverse partijen zoals het Hoogheemraadschap Delfland, het warmtebedrijf, de gemeente Delft, woningbouwverenigingen er samen de schouders onder hebben gezet. Het samenwerkingsverband laat aan iedereen zien dat het mogelijk is om warmte uit ons afvalwater terug te winnen en weer in woningen te gebruiken. De warmtekringloop is in de Harnaschpolder gesloten. Het is belangrijk omdat dit praktijkvoorbeeld kan leiden tot een veel bredere toepassing van deze techniek in Nederland. Zo komen we onze verslaving aan aardgas af.

Meer berichten