Schepen op de rede van Batavia.
Schepen op de rede van Batavia. (Foto: )
terug in de tijd

De relatie tussen Delft en Delfshaven - deel II

Dan was er natuurlijk de verenigde Oost-Indische Compagnie, waarvan ook Delfshaven stevig de vruchten plukte. In Delft werd in 1601 een compagnie opgericht, die daar pas in 1631 een eigen gebouw kreeg. In Delfshaven huurde de VOC rond 1602 een erf aan de Buizenwaal om als scheepswerf in te richten. Hier werd in 1649 naast de scheepshelling een stenen loods gebouwd,aan de westzijde van de Rotterdamse dijk.

Delft - Tot de gebruikelijke inventaris van een werf naast de helling en de loods een grote hoeveelheid gereedschappen. In 1672 werd op de werf een zeemagazijn gebouwd op een stuk grond, dat een jaar eerder door de VOC van Delft was aangekocht en waarin alle materialen konden worden opgeslagen. Het werd een fraai gebouw van drie verdiepingen en negen ramen breed. Midden op het dak stond een torenvoetstuk met balustrade en een achtkantig koepeltorentje. Op de vier schoorstenen, op de hoeken, stonden vier globes, die de vier werelddelen symboliseerden waar de VOC handel mee dreef. Vanuit Delfshaven zijn in de jaren 1602-1680 voor de VOC 82 schepen uitgevaren. De meest gebruikte scheepstypen waren hoekers van 80 tot 100 ton, fluiten en jachten van 400 tot 500 ton en grote retourschepen 600 ton en meer. Van 1716 - 1737 werden er in Delfshaven in hoofdzaak schepen gebouwd van 600 tot 650 ton. In de periode 1680-1795 verliet 232 keer een Oostindievaarder de rivierhaven. Tevens liepen in de loop van de tijd enkele honderden schepen de haven in. Naast de vloot bezat de Delftse VOC ook een jacht dat gebruikt werd om de bewindvoerders van en naar Delfshaven te brengen. De rivierhaven was de thuishaven van de Delftse vloot, die te bereiken was via de Maas, het Goereese Gat, of het Brouwersgat. In Delfshaven werden ook de retourvrachten overgeladen in kleine binnenschepen, de zogenaamde damlopers, die de ladingen naar de Delftse pakhuizen brachten. In de periode 1602/1666 werden op de compagnieswerf zestien schepen gebouwd. In de loop van de 18e eeuw kwam de kentering, in 1798 nam de staat alle bezittingen en de vele schulden over, waarna de compagnie op 1 januari 1800 werd opgeheven

Meer berichten