wethouder Karin Schrederhof (voor o.a. wonen) ondertekent namens de gemeente Delft het convenant
wethouder Karin Schrederhof (voor o.a. wonen) ondertekent namens de gemeente Delft het convenant (Foto: )

Convenant 'Klimaat- adaptief Bouwen'

Wie heeft er geen lekkage of overstroming gehad vraag je je dit jaar bijna af. Met de extreme regenbuien die we gehad hebben. En kon u nog lekker slapen met de extreme warmte van deze zomer? Als u een huis koopt dat na 4 oktober 2018 gebouwd is, dan hebt u daar geen last meer van.

Regio - Dat is tenminste de ambitie van 35 Zuid-Hollandse partijen die hierover afgelopen donderdag een convenant ondertekenden. De coalitie bestaat uit onder meer bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars. Op 4 oktober ondertekenden zij het 'Convenant Klimaatadaptief Bouwen', tijdens een congres van de provincie dat in het teken stond van het versnellen van de woningbouw. De Deltacommissaris stelde het onlangs ook in zijn advies: de woningbouwopgave moet klimaatadaptief worden ingevuld. Klimaatverandering heeft grote impact op onze leefomgeving en het aantal weersextremen neemt toe. In de nieuwe ontwerpprincipes voor klimaatadaptief bouwen worden uitgangspunten vastgelegd die leiden tot minder wateroverlast en hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling.

Meer berichten