Robert Prins trekt ten strijde tegen 'gevaarlijke flitspalen op de  Beatrixlaan': 'Ze leiden tot gevaarlijke situaties.'
Robert Prins trekt ten strijde tegen 'gevaarlijke flitspalen op de Beatrixlaan': 'Ze leiden tot gevaarlijke situaties.' (Foto: )

Strijd tegen flitspalen Beatrixlaan

Door Marcel de Jong

44.412 boetes per jaar

De flitspalen op de kruising van de Beatrixlaan en Westlandse weg zijn een goudmijn voor de provincie. Vorig jaar registreerde de flitspaal aan de noordkant zelfs 44.412 keer een weggebruiker die te hard reed. Onredelijk, vindt Robert Prins. Hij trekt dan ook ten strijde tegen de flitspalen.

Delft - De flitspalen moeten zorgen voor een veilige verkeerssituatie. De nabijheid van de drukke kruising en het nabijgelegen skatebaan maken het noodzakelijk dat weggebruikers hun snelheid matigen, aldus de provincie. Dat blijkt de weggebruikers moeilijk te vallen, gezien het hoge aantal boetes dat op die plek wordt uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie stelt dat iedere weggebruiker zich gewoon aan de snelheid moet houden.

Onredelijk en onbillijk

ICT-deskundige Robert Prins is het met dat laatste eens. Maar hij vindt ook dat het hoge aantal boetes aantoont dat de situatie gevaarlijk en misleidend is. 'Die locatie van die flitspalen vergroten de onveiligheid juist. Aan de noordkant staat de flitspaal na een bocht, waar de weg naar beneden loopt en een schutting en lantaarnpalen het gebodsbord van 50 kilometer per uur lange tijd aan het zicht onttrekken. Het gevolg is dat automobilisten op de rem trappen om hun snelheid in korte tijd terug te brengen tot 50 kilometer per uur. Levensgevaarlijk." Ook Prins kreeg tweemaal een boete, eenmaal aan de zuidzijde van de Beatrixlaan, in 2003. Hij besloot beroep aan te tekenen. 'Die beschikking was onredelijk en niet billijk. De flitspaal aan de zuidzijde is ook gevaarlijk, daar moet je als weggebruiker in veel te korte tijd te veel snelheid minderen.' Hij constateert verder dat óp het kruispunt niets wordt gecontroleerd: 'Noch snelheid, noch verkeerslichten.'

Bezwaar gegrond verklaard

Prins kreeg gelijk van de Officier van Justitie. Hij begint te grijnzen: 'Ik adviseer iedereen die na 2003 op dezelfde plek een boete heeft gekregen, bezwaar aan te tekenen, met een verwijzing naar mijn gegrond verklaarde bezwaarschrift. Volgens mij zijn daar de verkeersomstandigheden sinds 2003 namelijk niet fundamenteel veranderd. Dat is van belang, omdat er een rechterlijke uitspraak is waarin staat dat alle boetes in zo'n geval na een toegekend bezwaar ingetrokken moeten worden.'

Principekwestie

Vorig jaar kreeg Prins een bekeuring aan de noordzijde van het kruispunt. Ditmaal werd zijn bezwaarschrift afgewezen. 'Volgens de rechtbank was het niet onaannemelijk dat er sinds 2003 andere borden dan wel borden op een andere plek waren geplaatst. Dat is een absurde redenering. Onaannemelijk? Het is een nieuw feit.' Prins ging uiteraard in hoger beroep. 'Het is voor mij een principekwestie. Ik wil een veiligere situatie bij die kruising. Zet die flitspalen dichter bij de kruising, maak ze beter zichtbaar en plaats meer en duidelijker snelheidsbeperkende borden naast en boven de weg. Dan neem je de veiligheid echt serieus.'

Meer berichten