Foto:

Weidevogelparadijs in Midden-Delfland

Afgelopen vrijdag werd het bouwbord onthuld en de schop opgepakt om een start te maken met het weidevogelparadijs in Midden-Delfland. Dit werd gezamenlijk gedaan door wethouder Sonja Smit, hoogheemraad Antoinette Jans, gedeputeerde Han Weber en voorzitter Dirk van den Berg van het weidevogelpact.

Midden-Delfland - De achterste hoek van de Commandeurspolder wordt een 'weidevogelkerngebied': een landbouwgebied waar weidevogels voorop staan. Zo worden de komende maanden drassige plekken en flauwe oevers aangelegd. Er worden kruiden ingezaaid om de ontwikkeling van een kruidenrijke grasmat te versnellen. Ook wordt de grenssloot van het gebied verbreed, om honden en katten buiten de deur te houden. In totaal wordt 23 hectare ingericht. De werkzaamheden worden in de herfst en winter uitgevoerd, zodat de weidevogels er het komende broedseizoen al van kunnen profiteren. Na de inrichting zal het weidevogelkerngebied vanaf volgend voorjaar worden beheerd samen met boeren uit Midden-Delfland. Agrarische natuurvereniging Vockestaert verzorgt de coördinatie hiervan.

Weidevogelpact-voorzitter Dirk van den Berg is verheugd met deze ontwikkeling: "Dit weidevogelkerngebied is het resultaat van samenwerking binnen het Weidevogelpact, waarbij gemeente, hoogheemraadschap en provincie een rol spelen.

Meer berichten