Foto: Fred Nijs

Lichtjes voor Delft

DELFT - Iedereen was afgelopen zondag welkom op de Markt om een kaarsje aan te steken voor overleden geliefden. Burgemeester Marja van Bijsterveldt opende de bijeenkomst door buiten de eerste kaars te ontsteken. De Protestantse Gemeente Delft organiseert 'Lichtjes voor Delft' op de zondag na Allerzielen samen met diverse andere organisaties, waaronder het Stadsklooster Delft, interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof en Bruggen Bouwen Delft. Na afloop was er een korte viering in de Nieuwe Kerk met voor en na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje thee of koffie.

Foto: Fred Nijs

Meer berichten