Een van de straten van het vroegere Hof van Delft.
Een van de straten van het vroegere Hof van Delft. (Foto: )

Hof van Delft en Vrijenban samengevoegd aan Delft

Op 1 januari 2020 zal het 100 jaar geleden zijn dat Hof van Delft en Vrijenban bij Delft werden gevoegd. Veel mensen hebben mij gevraagd hoe dat in zijn werk is gegaan, ik zal mijn best doen.

Delft - Op de eerste dag van het jaar 1921 trad de wet van 30 juli 1920 in werking, die officieel te boek staat als de wet 'tot wijziging van de grenzen van de gemeenten' Delft, Schipluiden en Pijnacker en opheffing Hof van Delft en Vrijenban. De wet was op die datum door Koningin Wilhelmina op het Loo getekend, met contraseign van de volgende ministers: Ruys de Beerenbrouck van binnenlandse zaken, De Vries van financiën en Heemskerk van justitie. Er zijn uiteraard nog heel wat familieleden van ouders en grootouders die bij hun geboorte als Hof van Delftenaren en Vrijenbanners wel het een en ander hebben verteld. Er is in de jaren 1920 heel wat geprotesteerd, ingezonden stukken die in de Delftse Courant en in pamfletten, zoals het actieblad De Grenswacht, een uitlaatklep vonden. Aan die annexatie zat dan ook heel wat vast: niet alleen dat twee oude gemeenten van de kaart werden geveegd, er waren veel ambachten te verliezen. Juist in deze gemeenten bevonden zich belangrijke jonge bedrijven, die zich in de bestaande situatie prettig voelden (vooral om fiscale redenen) en geen deel wilden uitmaken van het financieel nogal zwak staande Delft. In de knel van het regeringsbesluit waarover in de Kamer geruime tijd en vaak nogal heftig werd gediscussieerd, dat werd ingegeven door de overweging dat Delft in zichzelf dreigde te verstikken en nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden had, omdat het geen kansen voor industriële expansie en dus voor woningbouw e.d. bood. Met de Schie als grensscheiding omsloot het grondgebied van Hof van Delft, zelf ook nog in het zuiden gescheiden door een priemende uitloper van Schipluiden in oostelijke richting en van Vrijenban, het vele malen kleinere stadje dan Delft. Delft telde toen rond 38.000 inwoners, waartegenover de beide andere gemeenten niet meer dan enkele duizenden op de been konden brengen. Dat dit voor de toekomst van Delft een onmogelijke situatie was spreekt vanzelf en alle verzet ten spijt is het toch doorgegaan.
Volgende week deel twee.

Meer berichten