Foto:

Voorbereid op de toekomst

Door: Marie-Jet Eckebus

Door Informatief Gesprek Thuis

Soms lopen zelfstandig wonende ouderen tegen praktische problemen aan. Zoals: stel dat ik slecht(er) ter been word, past er dan een traplift in mijn huis? Inwoners van Delft van 75 jaar en ouder worden per brief uitgenodigd om een Informatief Gesprek Thuis aan te gaan. Een vrijwilliger van Delft Voor Elkaar komt vrijblijvend langs om advies te geven over de thuissituatie.

Delft - Het project Informatief Gesprek Thuis werd ontwikkeld door coördinator Sjanny van Puffelen in samenspraak met de gemeente Delft. "De 'informatieve huisbezoeken' die vroeger werden gedaan, hebben we geactualiseerd," zegt zij. "Er is een vragenlijst opgesteld, die de leidraad vormt voor het gesprek. De vragen gaan o.a. over mantelzorg, participeren in de wijk, actief blijven, beweging en veiligheid. Ook kijken we of iemand digitaal vaardig is." Eén van de betrokken vrijwilligers die het gesprek aangaat met zelfstandig wonende ouderen is Paul Weerkamp (72). "Wat is eigenlijk 'ouder'? De ene oudere is de andere niet," vindt hij. "Ik kom allerlei verschillende mensen tegen. De diversiteit vindt ik het leukste aan mijn werk. Soms zegt iemand van achter in de 60 al: "een computer is niks voor mij". Terwijl iemand van 93 tegen mij zegt: "stuur mij die link maar even door." De ouderen wéten vaak wel wat er mis is. Ze leven met de gedachte: ik doe het altijd op die manier en het is altijd goed gegaan. Ik hoor heel vaak: "U zegt hetzelfde als mijn kinderen". Dat zie ik als een compliment. We willen graag dat de mantelzorger en/of de kinderen ook bij het gesprek aanwezig zijn." "Het is een mindset," voegt Van Puffelen toe. "Wij geven ouderen de aanzet om na te denken over hun toekomst en over wat er nodig is om langer thuis te blijven wonen." Veiligheid is daarbij heel belangrijk. Misschien is het zelfs beter om te verhuizen. Ook daar kunnen de vrijwilligers advies over geven. Zij maken mensen wegwijs in het grote aanbod van mogelijkheden, regelingen en voorzieningen, waarbij de ouderen hun eigen verantwoordelijkheid houden.

Aan de slag als vrijwilliger

Heeft u zich voorgenomen in het nieuwe jaar iets te betekenen voor een ander? Voor het project Informatief Gesprek Thuis is Delft Voor Elkaar op zoek naar mensen die goed kunnen luisteren en hart hebben voor ouderen. Deelnemen aan het project is ook mogelijk als stage- of werkervaringsplek. U krijgt uiteraard een training en ondersteuning. Meld u aan of vraag om meer informatie via s.van.puffelen@participedelft.nu of tel. 015-7600200.

Meer berichten