Henk van der Beek (r) en zijn broer Wim in in de Westerstraat voor de oorlog.
Henk van der Beek (r) en zijn broer Wim in in de Westerstraat voor de oorlog. (Foto: )
terug in de tijd

Stop voortmodderen met Kabouterhuisjes

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Het zijn en blijven Kabouterwoningen. Vroeger was het misschien aardig om in nauwe straatjes te wonen, waar je met mooi weer heerlijk buiten kon zitten en een praatje maken met de buren, nu staan de straten vol met geparkeerde auto's.

Delft - Een flinke dosis moed kan ir. Bart Draijer niet ontzegd worden: wie zulke uitspraken doet over het Westerkwartier, kan rekenen op weerstand. "Het politiek klimaat in Delft is er nog niet rijp voor" analyseert hij zelf. Bij de gemeente zit men op een heel andere koers, maar toch zei men daar 'gooi de knuppel eens in het hoenderhok'. Dat deed hij dus. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in een scriptie, waarmee hij onlangs aan de T.U. zijn Ir. bul behaalde. De titel van Draijers scriptie luidt 'Instandhouding Westerkwartier?' met een nadrukkelijk vraagteken op het eind, de conclusie is keihard. Er is te weinig groen, te weinig parkeergelegenheid, de wijk is slecht bereikbaar, tuinen zijn er ook nauwelijks te vinden. Dat zijn structurele gebreken, die met het huidige beleid niet zijn op te lossen.
Nog 25 jaar: Zoals het nu is gegaan, blijft het voortmodderen. Dat is een werkwijze waartoe de gemeente zichzelf veroordeelt. Kaalslag is nu politiek onhaalbaar, maar als men verder op dezelfde weg voortgaat met de particuliere woningverbetering, is dat op de duur door de gemeente absoluut niet meer te doen. 'Nog een jaar of 25 schat ik, dan is het zover' voorspelt Draijer. Als de welvaart op het huidige peil blijft, dan kan het nog een tijd goed gaan. Maar als de economie aantrekt, dan zal men voor beter wonen gaan kiezen, dan zal de verpaupering hervatten. Maar hoe dan ook over vijf of tien jaar komen de kwalitatieve tekorten aan het licht, daarvan is hij overtuigd! Toch ligt het Westerkwartier hem na aan het hart, daarvan getuigt ook de actieve rol van Draijer binnen de PvdA, zijn betrokkenheid als Delfts architect bij de verbetering van huizen in deze wijk, door woningbouwvereniging Hippolytus. Deze organisatie adopteerde 51 van de 68 woningen, die eerder door de gemeente waren opgekocht. Het bureau Draijer /Engelkes ontwikkelde hiervoor een opknapplan.

Volgende week deel twee.

Meer berichten