Black on bag.
Black on bag. (Foto: )

Joncquil – Faceto Face

Delft - Joncquil beschouwt elke expositie als een zelfstandig afgerond geheel. Tegelijkertijd kunnen zij worden opgevat als een onderdeel van een serie in zijn voortdurend narratief. De opening van zijn expositie valt in januari, de maand van Janus, de Romeinse tweekoppige god die zowel terugblikt als vooruit kijkt. Passend in het spel van schijn en zijn, mythen en symbolen, brengt hij bij Kadmium nieuw en bestaand werk samen in een totaal installatie onder de noemer FACETO FACE.
Gebruik makend van verschillende disciplines, zoals schilderkunst, fotografie, video en sculptuur, combineert hij zijn werk op zo'n manier dat er een veelvoud aan betekenissen en interpretaties ontstaat. Hij bevraagt zijn rol als kunstenaar, als mens, maar ook het functioneren van de kunstwereld. Zodra het publiek de expositie ziet, wordt het duidelijk dat elementen zich herhalen, verdubbelen, spiegelen om in verschillende contexten nieuwe verbanden aan te gaan.
De tentoonstelling bij Kadmium, samengesteld door Jaco van der Vaart, wordt begeleid door een publicatie. De opening op zondag 13 januari (15.00 uur) wordt verricht door kunsthistoricus Ingrid van Santen.

Meer berichten