Foto:
terug in de tijd

Een gedenkwaardige dag in januari 1949

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Mevrouw Van Lokken had jaren op de Voorstraat gewoond in een herenhuis met veel kamers. Zij werd bijgestaan door een butler en een dienstbode, na het overlijden van haar man is zij in de Papenstraat gaan wonen. Het huis was te groot, kinderen had zij niet en in het huis was het gezellig druk.

Delft - Op deze gedenkwaardige dag gebeurde er iets wat zij niet snel zou vergeten. In de hal keek de oude dame op de lei of er soms iemand geweest was, men kon nooit weten. Er stond iets op: ,,Mevrouw ik wens u van harte een heel gelukkig gezond jaar Mirjam de Roode". Zij schudde haar hoofd, er schoot haar niets te binnen.

Even vragen aan de beheerder of die soms wat gezien had, hij dacht na en zei: "Het was een blonde jongedame van ongeveer dertig jaar, maar zij zou terug komen". Op haar kamer gekomen, bleef zij denken aan de onbekende bezoekster. Zou er toch nog iemand aan haar denken, zij zat nog te denken wie het toch zou kunnen zijn toen de huistelefoon ging, de dame was terug gekomen. "Laat maar verder komen", zei mevr. zenuwachtig.

Toen Mirjam tegenover haar zat, begon zij te vertellen: Ik ben bij U als jong meisje in dienst geweest, de oude dame glimlachte. Toe zei zij: "Ja ik weet het weer, U was dat leuke meisje dat langs de trapleuning naar beneden kwam glijden". "Ach", zei Mirjam, "maar goed dat u zich alles niet meer zo goed herinnert, want nu blijkt pas hoe goed uw daad was". Mevr. begreep er niets meer van, tot Mirjam tot de ontknoping kwam.

"De eerste dag bij u toen ik een dure vaas brak, ik weet nog goed wat u zei: 'misschien is de vaas wel onzichtbaar te lijmen', u werd niet boos het was een ongelukje. Alles kwam weer boven, de scherven waren de andere dag weg. Mirjam zei dat zij de scherven had meegenomen om de vaas te laten lijmen, maar het was te duur. Nu heb ik de vaas bij mij om hem aan u terug te geven, ik weet het is een herinnering aan uw man. Mevrouw Lokken had geluk, Mirjam kwam vanaf toen regelmatig op bezoek!

Meer berichten