Foto:
terug in de tijd

Marktwezen in vroeger eeuwen, vleeskramen op het kerkhof

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Oud–Hollandsemarkt: Ter gelegenheid van een Lichtweek gaf de Delftsche Courant op 1 december 1931 een speciaal blad uit, waarin (van de hand van Mej. J.E. Yperlaan) een artikel voorkwam over 'Delftse markten en bruggen'. Aangezien het blad van vandaag, met het oog op de aanstaande Oud-Hollandse markt, voor een belangrijk deel is gewijd aan het marktwezen in vroeger eeuwen, meende ik er goed aan te doen enige passages aan dit interessante en historisch instructieve artikel te ontlenen.

Delft - Zulks temeer omdat waarschijnlijk weinig lezers zich nog zullen kunnen herinneren wat dit artikel behelsde. Het is dus oude wijn in nieuwe zakken, maar ik geloof dat aan de inhoud, door de loop der jaren, geen schade is toegebracht. Onder de plaatsen waar vroeger handel werd gedreven namen vele bruggen een belangrijke plaats in. Sedert december 1545 onderhield de stad haar bruggen zelf, daarvoor stonden ze onder toezicht van vier hoofdmannen. Voor de landlieden die hun eigen gekweekt / gedorst koren wilden verkopen was de Haverbrug aan het eind van de Binnenwatersloot gereserveerd. Voor de handel in andere granen was de Koornmarkt bestemd, waar de koornschuiten mochten liggen "van de Cruyers of Buxbrug tot de Hoochbrug toe". De Geer is er dus bij inbegrepen. De Cruyversbrug is de tegenwoordige Touwbrug. Tegen het einde van de 17e eeuw begon deze handel te verflauwen. Men schreef dit toe aan het niet nakomen van de keuten op de Koornmarkt en richtte in 1691 een Koornbeurs op buiten de Kethelpoort om de Markt zoveel als mogelijk, te doen herleven. Later werd deze beurs verplaatst naar een gebouw op de Haverbrug, dat in 1872 is gesloopt, nadat de graanmarkt was overgebracht naar de vleeshal. De vogel, rivier en zeevismarkt werd tegen het einde van de 16e eeuw in de Nieuwstraat gehouden, maar daar was langzamerhand geen plaats meer voor al die verkopers. In de 17e eeuw werd een andere regeling getroffen. De vogelstallen in de Nieuwstraat bleven, de riviervis werd verkocht in overdekte stallen langs de kapel van het Meisjeshuis gelegen. Volgende week deel twee.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden