Foto:

Lezing over Oostvaardersplassen

Delft - In zuidelijk Flevoland schiep de natuur een moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen: de Oostvaardersplassen. Vele vogelsoorten wisten het gebied te vinden, waaronder een aantal die decennialang uit Nederland verdwenen waren. De zilverreiger en de zeearend zijn soorten die hun weg naar Nederland via de Oostvaardersplassen hebben gevonden. Om graslanden tot ontwikkeling te brengen, als fourageergebied voor ganzen, zijn er Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied losgelaten. Daarmee zijn het grazige deel van de Oostvaardersplassen en het uitgestrekte rietmoeras onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2018 bestond de Oostvaardersplassen 50 jaar. 50 bewogen jaren waarin het gesprek over 'natuur' en 'natuurbeheer' vaak op de agenda stond. Boswachter Hans-Erik Kuypers vertelt over het gebied en hun bewoners en de wijze waarop Staatsbosbeheer ermee omgaat. Locatie: Duurzaamheidscentrum de Papaver, Korftlaan 6, Delft. Wanneer: 14 februari, 20.00 - 22.00 uur. Organisatie: IVN, KNNV, Vogelwacht Delft e.o. Toegang gratis.

Meer berichten