De behulpzame clienten met hun begeleider.
De behulpzame clienten met hun begeleider. (Foto: )

Cliënten helpen bij leerprogramma

Ipse de Bruggen en Stichting Leer Zelf Online zijn samen met een aantal cliënten om tafel gaan zitten om te onderzoeken wat hen concreet kan helpen om met de dood en rouwverwerking om te gaan. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is hiervoor weinig materiaal beschikbaar.

Delft - Stichting Leer Zelf Online wil hiervoor met eenvoudige online uitlegmodules een oplossing bieden. Hierin worden verschillende facetten van overlijden en rouw op een eenvoudige manier uitgelegd. De website kan alleen of samen met een begeleider of ouder doorlopen worden. Om de modules van de juiste inhoud te voorzien werkt Stichting Leer Zelf Online samen met Ipse de Bruggen, een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt.

De cliënten blijken het helemaal niet erg te vinden om over dit onderwerp in een veilige omgeving te praten. 'Door hier met elkaar over te praten wordt de angst minder. En het helpt om te bepalen wat er belangrijk is om in de modules te gebruiken', vertelt Corry Baak beleidsmedewerker bij Ipse de Bruggen.

Taboe doorbreken

Volgens planning wordt de website eind derde of begin vierde kwartaal van 2019 gelanceerd. Tot die tijd denkt de focusgroep mee en testen zij als eerste de website."We zijn enorm dankbaar dat Ipse de Bruggen en hun cliënten ons willen helpen met dit toch wel bijzondere project. We hopen dat we hiermee dit onderwerp wat uit de taboesfeer kunnen halen", aldus Marleen Griffioen, projectleider bij Stichting Leer Zelf Online.

Ipse de Bruggen is een van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland. Al meer dan honderd jaar zijn wij er voor mensen met een (lichte) verstandelijke of meervoudige beperking. Vaak hebben zij een complexe zorgvraag. Dankzij onze ervaring en deskundigheid hebben we ons ontwikkeld tot een krachtige zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is onze overtuiging dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is. Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk.

Stichting Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare doelgroepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dit doet de stichting door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en waar nodig offline te ondersteunen.

Meer berichten