Foto: marjolein@delftimagebank.com

Denk mee over de toekomst van je stad!

Samen met verschillende partijen organiseert de gemeente Delft op 18 mei een dag voor inwoners en ondernemers. Met verschillende activiteiten verspreid over de stad kunt u meedenken en meebouwen aan de stad van de toekomst.

Delft - Hoe ziet Delft er in 2040 uit? Hoe wonen we? Gaan we autos delen? Reist iedereen met het OV? Waar wordt gesport? Waar volgen kinderen, jongeren en studenten onderwijs? Wat is er nodig om eenzaamheid bij jong en oud te voorkomen? Hoe gaan we om met energie? En wat gebeurt er met ons afval? Op 18 mei kunnen inwoners en ondernemers zich laten informeren en inspireren, in discussie gaan en hun mening geven over de toekomst van Delft. Ook kunnen zij ervaren hoe Delft er in 2040 uit zou kunnen zien. De gemeente en partijen die meedoen, krijgen zo een duidelijker beeld van de wensen en ideeën van inwoners en ondernemers. De gemeente gebruikt de opbrengsten van de dag voor het maken van de Omgevingsvisie. Hierin staat de toekomstvisie voor de omgeving waarin we wonen, werken en vrije tijd doorbrengen. Partijen in de stad worden op korte termijn benaderd om mee te doen en het programma vorm te geven. Info volgt via www.delft.nl/onsdelft .

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Delft, persvoorlichting via persvoorlichting@delft.nl of (06) 53986073.

Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De Gemeente Delft staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Meer berichten