Foto: Annemarie de Vries

Waarom waterschapsverkiezingen?

Door: Annemarie de Vries

De dijkgraaf legt uit

"Wat het waterschap precies doet is voor de meeste mensen zo vanzelfsprekend, dat ze het niet eens in de gaten hebben", vertelt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: "pas als we natte voeten krijgen gaat het opvallen". Sinds deze zomer is hij de dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland, waar onder andere Delft onder valt. En hij valt met zijn neus in de boter, want er zijn gelijk al verkiezingen.

Regio - Het gebied dat een waterschap omvat wordt begrensd door waterwegen en niet door gemeentegrenzen. Zo kan het soms zijn dat één gemeente binnen meerdere waterschappen valt. Voor Delft is dit niet het geval, dat valt in zijn geheel onder hoogheemraadschap van Delfland.

Bestuur

Tegelijk met de provinciale staten wordt ook het bestuur van het waterschap gekozen op 20 maart. Het hoogheemraadschap van Delfland heeft 30 bestuursleden. Negen aangewezen (geborgde) leden, van natuurorganisaties, landbouworganisaties en bedrijven. Daarnaast worden 21 leden gekozen door inwoners uit het gebied. Daaruit worden de hoogheemraden gekozen, een soort wethouders, die samen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur vormen. "Er is wel een klein verschil met een gemeente" legt Daverveldt uit: "in een gemeente maken de wethouders geen deel uit van de gemeenteraad, de hoogheemraden blijven echter wel deel uitmaken van het bestuur en hebben gewoon stemrecht".

Valt er wat te kiezen?

Iedereen wil droge voeten houden, dat is zeker, maakt het dan wel uit op welke partij je stemt? Daverveldt: "Dat is zeker waar, maar er zitten wel verschillen in de uitvoering en waar men geld aan wil uitgegeven. Er is dus wel wat te kiezen. Er doen sommige landelijk bekende partijen mee, maar ook waterschapspartijen, het is daarom van belang om je te oriënteren op wie je wilt stemmen. Als je een stemwijzer doet op bijvoorbeeld mijnstem.nl, krijg je een mooi beeld van wat wij doen. De klimaatadaptatie is op dit moment een heet hangijzer. We proberen het publiek bewust te maken dat iedereen een bijdrage zal moeten leveren om droge voeten te houden. Om dit te stimuleren bieden we een subsidieregeling aan. Het is belangrijk dat tuinen van particulieren en schoolpleinen groener worden, zodat water weg kan. Sommige partijen willen geen geld uitgeven aan stimuleringsgeld. In dat soort dingen zitten verschillen." Een ander probleem in Delft is natuurlijk de blauwalg in de Delftse Hout. "Er wordt momenteel onderzocht, hoe we een goed ecologisch evenwicht kunnen creëren, zodat we een blijvende oplossing vinden hiervoor", legt de dijkgraaf uit.

Het waterschap is het oudste bestuursorgaan van Nederland en heft zelf belasting. "Dat is belangrijk", legt Daverveldt uit: "Zo kan de landelijke politiek er niet aankomen en besluiten dat te besteden aan bijvoorbeeld zorg of onderwijs, wat belangrijk is. Maar met natte voeten heb je daar niks aan."

Meer berichten