Foto:

Aandacht voor kwetsbare ouderen in Reinier de Graaf Ziekenhuis

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft organiseert van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart een themaweek rondom kwetsbare ouderen. Tijdens deze week organiseert het ziekenhuis diverse activiteiten om zorgprofessionals meer inzicht te geven in de complexe zorgvraag van deze patiënten.

Delft - Een rollatorrace, ouderdomssimulaties en workshops maken onderdeel uit van het programma. Ook worden scholingsprogramma's voor zorgmedewerkers ontwikkeld, zodat zij beter in staat zijn om kwetsbaarheid en complicaties bij ouderen te herkennen. Doel is om ouderen nu en in de toekomst optimale zorg en ondersteuning te blijven bieden.

Tijdens de themaweek kunnen medewerkers van het ziekenhuis deelnemen aan activiteiten zoals multidisciplinaire casusbesprekingen, een rondetafelsessie of een theatervoorstelling over dementie. Ook kunnen medewerkers een pak aantrekken om zelf te ervaren hoe het is om oud te zijn. En kruipen zij in de huid van iemand met dementie door middel van de zogenoemde dementiebril waarmee zij een 360 graden simulatiefilm in Virtual Reality ervaren. De week wordt afgetrapt met een rollatorrace en een officiële opening door klinisch geriater Hester Boomkens, directievoorzitter Carina Hilders en Martin van Rijn, voorzitter raad van bestuur van de Reinier Haga Groep.

Zorgprofessionals van Reinier de Graaf die in hun werk in aanraking komen met ouderen krijgen later dit jaar scholing over geriatrische zorg. Zo wordt hun alertheid op de kwetsbaarheid van deze patiënten vergroot en kunnen zij adequate en gerichte zorg aan deze patiëntengroep verlenen. De scholing is erop gericht om de meest kwetsbare patiënten te herkennen en te zorgen voor behoud van hun functies, het beperken van complicaties en in te schatten welke zorg tijdens, maar ook na de ziekenhuisopname noodzakelijk is. De scholing is afgestemd op de verschillende beroepsgroepen in het ziekenhuis. Zo wordt rekening gehouden met ieders achtergrond en leerdoelen.

Ouderenzorg is een speerpunt van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Door de vergrijzing in de regio Delft, neemt ook het aantal oudere patiënten in het ziekenhuis toe. Ouderenzorg verdient daarom extra aandacht. De ouderen van nu zijn vaak vitaler dan de ouderen van vroeger. Toch kunnen zij op enig moment in hun leven kwetsbaar zijn. Meerdere ziektes tegelijk, meerdere soorten medicatie en afwijkende risico's bij een behandeling zijn allemaal factoren die spelen in de zorg voor ouderen.

Klinisch geriater Hester Boomkens: "Alle zorgmedewerkers van ons ziekenhuis krijgen vroeg of laat te maken met deze groep patiënten, die een complexe zorgvraag hebben. Daarom is het belangrijk om te investeren in kennis en hen te enthousiasmeren voor de ouderenzorg. We hopen dat door de themaweek en de scholingsprogramma's collega's nog meer met elkaar in gesprek gaan over ouderenzorg en elkaar beter weten te vinden. De zorg aan ouderen is immers multidisciplinair en bij uitstek gericht op maatwerk."

www.reinierdegraaf.nl

Meer berichten