Schrijver en journalist Marcel de Jong in de kerk waar zijn roman zich afspeelt: 'Een bizar verhaal dat echt gebeurd is.' Foto: René van Walhout
Schrijver en journalist Marcel de Jong in de kerk waar zijn roman zich afspeelt: 'Een bizar verhaal dat echt gebeurd is.' Foto: René van Walhout (Foto: )
Bespiegelingen

Meedenken via loting

Bespiegelingen door Marcel de Jong

Alles wat je zonder mij doet, doe je tegen mij. Dit spreekwoord uit Afrika maakt duidelijk dat politici die besturen zonder het volk erbij te betrekken, slecht werk leveren.

Daarom is het goed dat de gemeenteraad heeft besloten eerder en vaker met inwoners van Delft te praten. Ze noemen dat heel plechtig een intensivering van de dialoog met de burger. Onze volksvertegenwoordigers hebben daar zelfs een werkgroep voor opgericht. Ze willen de burgers vaker en eerder informeren en luisteren naar wat de mensen in de wijken te vertellen hebben. Een mooi signaal – waarbij ik me wel afvraag: hadden jullie dit niet eerder kunnen bedenken? Maar goed, het is nooit te laat om het licht te zien.

De politici willen de wijk in, bewonersbijeenkomsten organiseren, discussieavonden. Het is een goed begin. Maar op dergelijke bijeenkomsten komen wel vaak dezelfde mensen, hoogopgeleid, binnenstadbewoners, met een bovengemiddeld goed salaris. U kent ze wel. Het zijn de mensen die ook op hun werk aan de knoppen draaien.

Toch is er een manier om ook andere mensen actief mee te laten denken over gemeentelijk beleid. Het is uitstekend dat politici in de wijken in gesprek gaan met bewoners. Maar nodig mensen daar niet vrijblijvend voor uit. Dan komen daar weer diezelfde hoogopgeleide mensen met een mooi salaris. Nodig mensen uit op basis van een gestuurde loting. Er moet echt sprake zijn van een representatieve samenstelling: hoog- en laagopgeleid dus, rijk en arm, met en zonder een migrantenachtergrond. Voor iedere bijeenkomst worden andere mensen ingeloot. Zo zorgen de politici dat werkelijke alle stemmen in een wijk zich laten horen. In Groningen hebben ze er al ervaring mee.

Geef de deelnemers aan deze bijeenkomsten ook de gelegenheid om experts uit te nodigen en vragen te stellen aan deskundigen. De politici zullen verbaasd zijn hoe weloverwogen mensen zijn, hoe bereid tot samenwerken. Redelijkheid ontstaat daar waar mensen zich serieus genomen voelen.

Meer berichten