Ingezonden brief: (voorlopige voorziening) kap een na laatste plataan Sebastiaansbrug

Wordt de op één na laatste plataan bij St. Sebastiaansbrug nu nog ook gekapt?

17 maart 2019

Het Mijnbouwplein was vroeger een bomenrijk plein, ook nadat de St. Sebastiaanbrug was aangelegd. Maar na vele jaren van kaalslag is het aantal grote bomen op dit plein inmiddels gereduceerd tot twee. 

Tot onze verbijstering is er niettemin een vergunning verleend om ook de één na laatste grote plataan te kappen. Met als argument dat het MOET voor de bouw van de nieuwe brug.

Het gaat hier om de één na laatste, 81 jaar oude, gezonde, huizenhoge boom (17 m) die in de bloei van zijn leven is en volgens deskundigen nog zeker 100 jaar kan leven. En dat is belangrijk voor de dit plein, waar de milieuomstandigheden nu al slecht zijn. Dit soort grote bomen is broodnodig voor onder meer zuurstofproductie en als broed- en rustplaats voor vogels. Verder functioneert deze ene grote boom even goed als 40 jonge boompjes bij het afvangen van fijn stof en het tegengaan van hittestress. Tenslotte is hij gewoon mooi. Allemaal zaken die de gemeente Delft in milieunota's zegt erg belangrijk te vinden.

Waarom dan toch die kap? Waarschijnlijk omdat de ontwerpers van de nieuwe brug bij het tekenen simpelweg geen rekening hebben gehouden met die prachtige boom. En niet de moeite hebben genomen om uit te zoeken of en hoe die boom eventueel zou kunnen worden ingepast in het plan.

Hadden ze dat maar wel gedaan, net als wij. Dan hadden ze, net als wij, van deskundigen gehoord dat er relatief eenvoudige technieken zijn die het waarschijnlijk mogelijk maken de boom in te passen binnen het bestaande bouwplan. Waardoor de boom gespaard kan worden. Technieken die al met succes zijn toegepast in onder meer Den Haag.

Omdat wij vinden dat die mogelijkheden alsnog moeten worden uitgezocht, hebben wij twee weken geleden met succes bij de rechter een voorlopige voorziening gevraagd en gekregen. Hierdoor is de kapvergunning opgeschort totdat er een uitspraak door de rechtbank is gedaan. Zonder onze actie was de boom al op 11 maart gekapt.

De zitting van de rechtbank is deze week, donderdag 21 maart aanstaande om 10.30 uur in het gerechtsgebouw in Den Haag. Wij vinden dat de boom moet en kan blijven en zullen daarvoor deskundige argumenten aandragen. Wij hopen op veel belangstellenden in de zaal om onze wens kracht bij te zetten.

Poul de Haan

Nanneke de Fouw

Meer berichten