Benoemde leden Provinciale Staten bekend

Vandaag is bekend gemaakt welke kandidaten benoemd zijn in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Dit zijn:

VVD

Dhr. Vermeulen

Mw. Baljeu

Dhr. Hoogland

Mw. Bouchtaoui

Dhr. Zevenbergen

Mw. Bonnevits-de Jong

Dhr. Van Hemert

Mw. Van der Lubbe

Dhr. Weide

Mw. Nelisse

PVV

Dhr. de Vree

Dhr. Privé

Dhr. Braam

Dhr. Mooiman

D66

Mw. Oosterop-van Leussen

Mw. Wilkeshuis

Mw. Neijenhuis

Dhr. Heuvelink

Dhr. Van Rijnberk

CDA

Mw. Bom-Lemstra

Dhr. Stolk

Dhr. Rogier

Mw. Van Sandick-Sopers

Partij van de Arbeid

Mw. Koning

Dhr. Bruijn

Mw. Hijink

Dhr. Minderhout

SP

Mw. Van Aelst

Dhr. Hoogendam

SGP
Dhr. De Jager

Dhr. Van de Breevaart

ChristenUnie

Dhr. Schonewille

Mw. Van Woerden-Kerssen

Dhr. Witte

GroenLinks

Dhr. Potjer

Mw. Van Hunnik

Mw. Stepanyan

Mw. Kasbergen

Dhr. Özkaya

Partij voor de Dieren

Mw. Van Viegen

Mw. Hoogerwerf

GroenLinks

Dhr. Potjer

Mw. Van Hunnik

Mw. Stepanyan

Mw. Kasbergen

Dhr. Özkaya

50Plus

Dhr. Bakx

Dhr. Haasnoot

Denk

Dhr. Kuzu

Forum voor Democratie

Dhr. Roos

Dhr. Baudet

Dhr. Beukering

Dhr. Sandmann

Mw. Rookmaker

Dhr. Van Meijeren

Dhr. Lutmers

Dhr. Van Pareren

Dhr. De Groot

Dhr. Hoogeveen

Dhr. Persenaire

Het proces verbaal van de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten van Zuid-Holland staat op https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/definitieve-uitslag-provinciale-statenverkiezing-zuid-holland-.htm

Op donderdag 28 maart worden de Statenleden, indien ze de benoeming hebben aanvaard, beëdigd tijdens de vergadering van Provinciale Staten in het provinciehuis in Den Haag. De vergadering start om 10.00 uur. Geïnteresseerden zijn welkom de vergadering bij te wonen of kunnen deze volgen via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20190328_1

Op maandag 27 mei kiezen de Statenleden de leden van de Eerste Kamer.


 

Meer berichten