DORCAS HOUDT EXTRA INZAMELING VOOR MOZAMBIQUE

In het weekend van 15 tot 17 maart raasde de orkaan Idai over het zuiden van Afrika, in Mozambique precies over de gebieden waar wij actief zijn. Ongeveer 400.000 mensen zijn getroffen door de orkaan. Het exacte dodental is nog niet bekend, maar president Filipe Nyusi schat in dat er meer dan duizend mensen overleden zijn. Daarom houdt Dorcas Delft en Haaglanden een extra inzameling op woensdag 27 maart van 07.00 tot 22.00 uur voor de inzameling van geld voor de slachtoffers van de cycloon. Dit vindt plaats op het kleding inzamel depot aan de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-noord.

Tot nu toe zijn er ongeveer 700 slachtoffers geborgen, maar men vreest dat het dat het dodental nog aanzienlijk zal stegen omdat nog lang niet alle dorpen zijn bereikt!

Huizen zijn weggevaagd, mensen zijn gewond, dakloos en hebben geen eten, drinken en medicijnen. De wind neemt af, maar het slechte weer is nog niet over. We verwachten extreem veel regen. Hierdoor ontstaan overstromingen en modderstromen. Veel mensen kunnen geen kant op. Zij zitten gevangen in hun huis, op daken en in bomen.

Daarom is Dorcas samen met EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA in actie gekomen en starten we noodhulp op. We brengen mensen naar veilige plekken en op deze plekken zorgen we voor eten, schoon drinkwater, medicijnen en dekens. 

Naast geld kan men ook kleding,dekens en schoeisel doneren. Er staat weer een collectezuil op de Merellaan 13 waar men zijn giften in kan doen. Ook is het weer mogelijk om geld te storten op de rekening van Dorcas via de Rabobank in Delft. Dit kan op rek nr. ANBI status dus giften kunnen van de inkomstenbelasting worden afgetrokken.

Meer info vindt men op www.dorcashulpdelft.nl of bel 070-415 10 13/06-485 25 932

Meer berichten