Ondertekening van overeenkomsten Schiekwartier, Haringlocatie en Nieuwe Haven.
Ondertekening van overeenkomsten Schiekwartier, Haringlocatie en Nieuwe Haven.

Kansen voor ontwikkeling Schiekwartier en Haringlocatie

Gemeente Delft, provincie en roeivereniging Laga gaan samenwerken aan de verplaatsing van Laga naar een perceel aan de Nieuwe Haven. Zij hebben hiervoor vandaag een overeenkomst ondertekend. Deze ondertekening is onderdeel van een reeks andere overeenkomsten, eerder deze maand, die mogelijk maken dat ook de ontwikkeling van het Schiekwartier en de Haringlocatie in een stroomversnelling komt.

De gemeente heeft van twee particuliere beleggers het perceel aan de Nieuwe Haven gekocht om de verplaatsing van Laga mogelijk te maken. Direct ten noorden dit perceel, wil ontwikkelaar AM in het Schiekwartier een plan ontwikkelen voor circa 200 woningen en aanvullende voorzieningen, tussen de Schie en de Rotterdamseweg. Door de aankoop van de gemeente, ontstaat er voor AM meer zekerheid over de bestemming van de aangrenzende percelen en kunnen ontwikkelingen goed op elkaar worden afgestemd in de bestemmingsplanwijziging.

Schiekwartier

Gemeente en AM hebben afgesproken gezamenlijk te gaan onderzoeken of er aan de zijde van de Rotterdamseweg daarnaast extra woningen zouden kunnen worden toegevoegd. AM heeft met deze beleggers afspraken gemaakt over de aankoop van een bouwblok met studentenwoningen in het Schiekwartier. Het Schiekwartier is onderdeel van Schieoevers-Noord waar de komende jaren een transformatie plaatsvindt naar een stedelijk gebied met een gemengd werk-woonklimaat. De bestemmingsplanwijzing van het Schiekwartier (incl. Laga) zal aansluitend aan de MER-procedure van de Schieoevers worden gestart.

Haringlocatie

AM ziet ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van een woningbouwplan op de zogeheten Haringlocatie, op de hoek van de Abtswoudseweg en de Engelsestraat. Op deze locatie was jarenlang de technische groothandel Haring gevestigd. De locatie is in 2011 verkocht aan de gemeente. Voor de Haringlocatie heeft de gemeente met AM een reserveringsovereenkomst ondertekend. Dankzij een grondruil tussen de gemeente en de twee particuliere beleggers kan de Haringlocatie beter worden ontwikkeld met ca. 60 woningen als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft.

Met deze ontwikkelingen werken de Gemeente en AM samen aan de groei van Delft.

Meer berichten