Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst verplaatsing Laga

Vandaag ondertekenen gedeputeerde Rik Janssen, wethouder Bas Vollebregt (Gemeente Delft) en roeivereniging Laga een samenwerkingsovereenkomst over de verplaatsing van Laga. Aan de Nieuwe Haven in Delft kan de nieuwe verenigingsaccommodatie van Laga gebouwd worden.

Roeivereniging Laga onderzoekt sinds 2011 op welke wijze zij haar accommodatie aan de Nieuwelaan te Delft kan uitbreiden om een noodzakelijke verbeteringen van de faciliteiten te realiseren.

De door Laga gewenste uitbreiding kan echter niet op de huidige locatie van het verenigingsgebouw aan de Nieuwelaan te Delft gerealiseerd worden. De oorspronkelijke uitbreidingsplannen waren gesitueerd in de binnenbocht van de drukbevaren vaarweg Schie. De Schie is ter plaatse een vaarweg met gemengd verkeer: binnenvaart, recreatievaart en roeiers. Deze situering zorgt voor onveilige situaties op het water.

Met de verplaatsing van Laga naar de Nieuwe Haven wordt de veiligheid van de Schie verbeterd. Laga kan op de nieuwe, ruimere locatie een groter botenhuis realiseren waardoor de roeiers optimaal kunnen trainen.

Laga gaat het ontwerp van haar nieuwe accommodatie afronden, ook is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Naar verwachting start Laga begin 2021 met de bouw van de nieuwe locatie en kan een jaar later verhuisd worden. Laga onderzoekt nog welke bestemming het huidige verenigingsgebouw van Laga kan krijgen, zij doet dit samen met de gemeente Delft en omwonenden.

Meer berichten