Foto:

Pasen door de eeuwen heen, er is veel veranderd

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Pasen: Het woord betekent in zijn oorsprong tocht, uittocht slaat op het moment dat de Joden uit Egypte werden bevrijd. Naar de Bijbelse verhalen is Pasen de overwinning van Jezus, de zegepraal van het leven over de dood.

Delft - Die Paasgedachte heeft de mensheid door alle eeuwen vastgehouden, vastgelegd in lied en gebruik, het overwinnende leven. De tijd waar Pasen in valt werkt daar in mee, het is ook de tijd van de verrijzenis uit de winterslaap van de natuur. Bloemen en planten gaan weer bloeien, dieren en insecten ontwaken, de vogels fluiten hun voorjaarslied en bouwen nieuwe nesten. Kortom, het nieuwe leven staat weer voor de deur. Pasen word gezien als het belangrijkste Christelijke feest. Het wordt in de religieuze traditie hoger aangeslagen dan Kerstmis of Pinksteren. Met Pasen wordt de opstanding van Jezus uit de dood, nadat Hij aan het kruis gestorven was voor de zonden van de mensen, gevierd. Pasen is het feest van het leven, van de hoop, van het leven na de dood. Egoïsme overboord: Daarom zijn, afgezien van de religieuze betekenis van deze feestdagen, Kerstmis en Pasen het meest in trek, geboorte en verrijzenis! De hang naar het leven komt tijdens de Paasdagen voor een ieder tot uiting, ongeacht hoe men over deze dagen denkt. Mijn gedachte in deze tijd: Gooi uw egoïsme overboord en leef met elkaar.

De sfeer op school tijdens deze dagen staat in je geheugen gegrift, o.a. door de mooie verhalen die verteld werden door Juffrouw Gardenier en Meester Vegt, zij vertelden zo mooi dat je dacht dat je er bij was. Niet te vergeten de Paasstukjes die we voor thuis maakten in het handarbeidlokaal. Op school werd ons ook het verhaal verteld wat er op Vrijdag gebeurde bij de rechtspraak van Pontius Pilatus. Een grote menigte was aanwezig om te horen wie er veroordeeld zou worden: Jezus of Barabas. Barabas was een dief, oplichter etc. Jezus werd een opruier genoemd. Pilatus was laf, hij liet het volk kiezen en waste zijn handen in onschuld, terwijl hij wist dat Jezus geen kwade dingen had gedaan. Het Joodse volk vond dat Jezus schuldig was, Barabas kon zijn gang weer gaan, is er veel veranderd in de wereld?

Meer berichten