Willem van Oranje geschilderd door Cristaen Jansz. van Bieselingen. Collectie Museum Prinsenhof Delft. Foto Tom Haartsen.
Willem van Oranje geschilderd door Cristaen Jansz. van Bieselingen. Collectie Museum Prinsenhof Delft. Foto Tom Haartsen. (Foto: )

De Delftse apotheker die behendig was met de kwast

Op tien juli 1584 maken drie kogels een einde aan het leven van Willem van Oranje, vader des vaderlands. Pieter van Foreest, de lijfarts van Oranje moet daarna mede zorgdragen voor de balseming van het lichaam. De benodigdheden daartoe betrok hij bij zijn vriend, de apotheker Dirck Outgersz. Cluyt.

Delft - Cluyt had zijn nering in 'de Granaatappel' aan de Wijnhaven (heden huisnummer 18). Veel kruiden en benodigdheden voor zijn apotheek verkreeg Cluyt uit zijn eigen kruidentuin en bijenkasten aan het Rietveld.

Eén portret

Zijn zoon, Pieter Dircksz. Cluyt, zou later een vermaard tekenaar en kunstschilder worden. Echter, slechts weinigen weten dat Dirck zelf eveneens schilderstalenten bezat. Hij heeft tenminste één portret geschilderd. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat hij tevens zijn eigen publicaties van illustraties heeft voorzien.

Gheleerden apoteker

Met betrekking tot genoemd portret lezen we in 'Vijf eeuwen Delftse apothekers' van H.A. Bosman-Jelgersma de hier volgende passage:

"Dit hebbe ick in dit voorleden iaer inden winckel van den zeer goeden verstandigen ende gheleerden apoteker M. Dierick Cluyt tot Delft inden Granaetappel gesien/ende daer naer heeft hij mij de voorseyde Dierick et conterfeytsel door syn eyghen handt ghemaeckt/ghelijck hij in alle dinghen/aerdich subtyl ende constig is".

Leiden

Apotheker, botanicus, kunstschilder Dirck Outgersz. Cluyt werd omstreeks 1546 geboren te Haarlem. De laatste jaren van zijn leven was hij werkzaam in dienst van de Leidse universiteit. Cluyt overleed (plotseling) te Leiden in 1598.

Bronnen: Vijf eeuwen Delftse apothekers, Scijlder tot Delff.

Meer berichten