Het standbeeld van Hugo de Groot op de Markt.
Het standbeeld van Hugo de Groot op de Markt. (Foto: )

Vierde Hugo de Grootlezing op 6 juni

Paul Scheffer, vooraanstaand publicist en wetenschapper, zal de vierde Hugo de Groot lezing uitspreken op donderdagavond 6 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. Het onderwerp is: 'de open samenleving en haar grenzen'.

Delft - De lezing is een initiatief van gemeente Delft, Raad van Kerken Delft, TOPdelft en het Platform Delftse Bruggen. Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe wordt de open samenleving in Delft een verbonden stad? Hoe gaan we om met grenzen? Wat zien wij als mogelijkheden om meer verbondenheid te krijgen in de stad? De initiatiefnemers willen graag deelnemers uit brede lagen van de Delftse samenleving uitnodigen. Iedereen die positief is over de 'verbonden stad' en vanuit zijn of haar achtergrond iets wil bijdragen, is welkom. Aan de lezing is naam van Hugo de Groot verbonden. Een geboren Delftenaar uit de 17e eeuw, die internationaal beroemd is als grondlegger van het recht van oorlog en vrede. Hij was niet alleen een hoogbegaafd geleerde, maar ook vredestichter en een groot voorstander van verdraagzaamheid. De lezing begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Deelname is gratis. Graag aanmelden via aanmelding-hugodegroot@delft.nl

Meer berichten