ALV van de Sportraad van Delft op maandag 29 april

Delft - De Sportraad van Delfthoudt haar ALV op maandag 29 april a.s. in de kantine van DVC. Aanvang van de ALV is om 20:00 uur. Op de agenda staat onder andere de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden. 

 

Meer berichten